Vesti – ostalo

Odsek za informatiku

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4.
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136
Fax: (+381) 21 6350458

e-mail:
Pitanja u vezi sa odsekom: info@dmi.uns.ac.rs
Pitanja u vezi sa upisom: upis@dmi.rs
Pitanja u vezi sa sajtom: informatika@pmf.uns.ac.rs

Vesti – nastava

Informatika_pmf instagram

  • Još jedna intrigantna priča u kojoj veštačka inteligencija doživljava novi stepen evolucije. Westworld je ekskluzivan tematski park koji posećuju oni
  • Tim sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Novi Sad “PANONSKA POSADA”, u sastavu Aleksandar Rončević, Mihailo Milenković, Petar Kapriš i Vladimir Krsmanović,
  • Računarske nauke predstavljaju široku oblast. Neke od mogućih područja za specijalizaciju u domenu računarskih nauka su: Razvoj softvera Softverski sistemi
  • Na Departmanu se 16.10. U amfiteatru VII organizuje "Linux install day", gde zainteresovani imaju priliku da im neko pomogne da
  • Teorija brojeva ima kritične primene u kriptografiji i računarskoj bezbednosti. Savremeni kriptografski sistemi moraju biti matematički ispravni kako bi zaštitili
  • Data science svoju primenu pronalazi u mnogim industrijama. Jedan od primera jeste zdravsteni sistem. Putem tragača, pojedinci se mogu motivisati
  • Svečani prijem studenata prve godine na DMI će biti održan u utorak, 5.10.2021. u amfiteatru A1 „Mihajlo Pupin“. Na zvaničnom
  • Na našem Departmanu, praktikujemo rad u malim grupama kako bi svaki student imao vremena i prostora za pitanja i razjašnjenje
  • Futuristički film gde u boksu više ne učestvuju ljudi, već su ih zamenili roboti. Bivši bokser Charlie Kenton pokušava da
  • Na Prirodno-matematičkom fakultetu se odobrava održavanje vanrednih ispitnih rokova – Oktobar 2 i Oktobar 3. Oktobar 2: - prijava ispita