Vesti – ostalo

Odsek za informatiku

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4.
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136
Fax: (+381) 21 6350458

e-mail:
Pitanja u vezi sa odsekom: info@dmi.uns.ac.rs
Pitanja u vezi sa upisom: upis@dmi.rs
Pitanja u vezi sa sajtom: informatika@pmf.uns.ac.rs

Vesti – nastava

Informatika_pmf instagram

  • Nasmejani profesori su naše blago. Sa njima, i naši studenti. Kada imate kvalitetan pristup profesora prema studentima, razvija se pozitivna
  • Kako izgleda jedan dan studenta na našem departmanu? Pored predavanja i laboratorijskih vežbi, neophodne su i pauze kako bi studenti
  • Nastava u letnjem semestru na Odseku za informatiku počinje u ponedeljak, 22.2.2021. Detaljnije informacije o organizaciji po kursevima biće objavljene
  • Zasnovan na istinitim pričama iz Nacionalne Vazduhoplovne i Svemirske Administracije (NASA), film “Hidden Figures” prikazuje kako su “ljudski kompjuteri” ručno
  • Možda ne možemo da menjamo matematičke teoreme i pravila, ali složićemo se da na osnovu njih možemo da menjamo način
  • Nove platforme se stalno rađaju iz tehnoloških i naučnih razvoja. Jedna od najnovijih je TikTok- društvena mreža koja je u
  • Glavna karakteristika našeg departmana je jedinstveni način učenja koji izdvaja naše studente. Kroz rešavanje matematičkih i informatičkih problema, studenti stiču
  • Mark Zuckerberg, osnivač Facebook-a, pokazao je na koji način se jedna originalna ideja pretvara u veliku globalnu promenu. U filmu
  • Dragi studenti, Podsećamo vas da je u toku overa zimskog semestra. Ukoliko niste već overili semestar, možete to uraditi do
  • Praktično znanje koje steknete na Departmanu za matematiku i informatiku definitivno možemo opisati kao znanje na osnovu kojeg možete da