Vesti – ostalo

Odsek za informatiku

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4.
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136
Fax: (+381) 21 6350458

e-mail:
Pitanja u vezi sa odsekom: info@dmi.uns.ac.rs
Pitanja u vezi sa upisom: upis@dmi.rs
Pitanja u vezi sa sajtom: informatika@pmf.uns.ac.rs

Vesti – nastava

Informatika_pmf instagram

  • Svaki razvoj softvera podrazumeva i njegovu proveru kako bi se otklonile greške ili otkrili nedostaci u njegovom radu. Često se
  • Poreklo termina “bug” u programiranju datira još iz 1947. godine kada su inženjeri radili na razvoju računara Mark II na
  • Tražnja za IT stručnjacima nikada nije bila veća. Informatika uopšteno, a naročito veštačka inteligencija i obrada podataka su prisutne u
  • Prirodne nauke svoju primenu nalaze i u sportu. Sporski analitičari uz pomoć matematičkih i statističkih principa mogu značajno da doprinesu
  • Trudimo se da podstičemo naše studente da pitaju ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu u vezi sa gradivom, ali ne samo
  • Prema odluci Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta, odobrava se održavanje majskog ispitnog roka. Prijava ispita traje od 19.4. do 29.4. Ispitni
  • Kako će izgledati buduća vožnja automobilima? Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA) ističe da je približno između
  • Snaga informacione tehnologije ogleda se u mnogim aspektima današnjice. Jedan vrlo moćan primer je mobilno bankarstvo koje je umnogome pojednostavilo
  • Pharo Consortium traži pametne i entuzijastične studente koji će sa njima sarađivati u okviru programa Google Summer of Code 2021.
  • Jezik brojeva. Život jednog od najvećih matematičkih umova, Srinivasa Ramanujan-a, predstavljen je kroz filmsku adaptaciju “The Man Who Knew Infinity”.