Vesti

Uputstvo za izbor predmeta od strane studenata prve godine

5. 7. 2020.

Poštovane buduće kolege, na kraju ove vesti se nalazi uputsvo o izboru predmeta za zimski semestar predstojeće školske godine.

...više

Probni prijemni

13. 6. 2020.

Probni online prijemni iz matematike/informatike će se održati u utorak, 16.6.2020. u 10h.

...više

Datumi prijemnog ispita i informator

9. 6. 2020.

Prijemni ispit za sve planove i programe na Departmanu za matematiku i informatiku će se održati 1.7.2020 u 9h Kandidati će biti raspoređeni u više amfiteatara na licu mesta. Više o uslovima upisa i druge povezane informacije Informator u pdf formatu

...više

Kontakt informacije

Odsek za informatiku

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4.
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136
Fax: (+381) 21 6350458

e-mail:
Pitanja u vezi sa odsekom: info@dmi.uns.ac.rs
Pitanja u vezi sa upisom: upis@dmi.rs
Pitanja u vezi sa sajtom: informatika@pmf.uns.ac.rs