Vesti – nastava

Vesti – ostalo

@informatika_pmf
  • Tijana Stojančević navodi da je svet matematike počela da otkriva kroz igru u najranijem detinjstvu. Iako ju je to neizmerno privlačilo, tada još uvek nije bila svesna koliko je matematika prisutna svuda oko nas. Fascinirana činjenicom da matematičkim modelima mogu da se objasne zakoni u fizici, fenomeni u biologiji i medicini, ili trendovi u ekonomiji i industriji, odlučila je da upiše smer Primenjena matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ona ističe da je tokom svojih studija, pomoću analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja, naučila da na kreativan način rešava složene probleme. 
Tijana smatra da je prednost, a istovremeno i izazov matematike kao poziva, konstantna potreba za usavršavanjem postojećih matematičkih metoda kako bi se na adekvatan način ispratio razvoj savremenih naučnih disciplina. Iz toga proizilaze brojne mogućnosti primene matematičkog znanja kao i širok spektar za zapošljavanje matematičara.

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #iskustvo #studije #studiranje
  • U svojoj oblasti, softverski inženjeri nalaze se pri vrhu. Njihov zadatak je da primenjuju inženjerske principe na kreiranje kompjuterskih programa i upravljanje podacima. Zahtevi za posao se protežu dalje od tehničkog znanja jer softverski inženjeri komuniciraju sa različitim zainteresovanim stranama, od programera do korisnika. U tom cilju, softverski inženjeri moraju da poseduju solidno znanje o algoritmima, jezicima, strukturama podataka, skalabilnosti i najboljim praksama u sistemskom inženjeringu i razvoju veba. Generalno, softverski inženjeri rade sa istom tehnologijom koju koriste programeri (uključujući Java i C#), ali takođe u svoj rad uključuju analitiku, testiranje, skaliranje i komunikaciju.

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #softwareengineer
  • Menadžer bejzbol tima, Bili, zajedno sa svojim timom doživljava poraze. Zbog manjka finansijskih sredstava, Bil nije u mogućnosti da formira konkurentan tim. Na nagovor svojih izviđača, on unajmljuje i sluša Pitera Branda, koji je nedavno diplomirao na Jejlu i koji procenjuje igrače koristeći statističke pristupe. Bil okuplja tim igrača koji se još uvek nisu proslavili i odlučuje da se vodi smernicama Pitera i nauke u cilju pobede.

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #moneyball
  • Svečani prijem studenata prve godine informatike će se obaviti u utorak, 4.10. u amfiteatru 1, u dve grupe.

Grupa od 9 sati – svi studenti sa RN smera, studenti sa IT smera sa prezimenima od A do Đ (azbučno).

Grupa od 11 sati – studenti sa IT smera sa prezimenima od E do Š (azbučno).

Početak nastave u školskoj 2022/23. za studente prve godine je od srede, 5.10.2022.

Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu Odseka za informatiku.

#pmfns #pmfnovisad #informatikapmf
  • Prema izveštaju o nauci o podacima koji je objavila softverska kompanija Anaconda, 75 odsto naučnika podataka kaže da uvek ili često koriste programski jezik Python otvorenog koda za zadatke koji se odnose na Data Science. Pomenimo i neke druge popularne programske jezike:

👉Svetska anketa koju je sproveo Kaggle, podružnica kompanije Google LLC, otkriva da 36 odsto naučnika podataka preferira programski jezik R za rad na nauci o podacima

👉15 odsto naučnika podataka koristi Javascript, 10 odsto se oslanja na Javu, 9 odsto preferira C/C++, a 4 odsto koristi C#

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #python #programming
  • U okviru predmeta Sistemsko programiranje, učimo o programskom jeziku C - kakve su funkcije i načini prenošenja parametara, kako funkcioniše direktno zauzimanje i oslobađanje memorije, koje funkcije koristimo za rad sa datotekama. 

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #budzet #studiranje #predmet #programming #c
  • Software Developer je jedno od najperspektivnijih pozicija danas. Kao Software Developer, diploma iz matematike, primenjene matematike, inženjerstva je gotovo nužna. Pored poznavanja nužnih programskih jezika, kodova, alata i metrika svaki Software Developer bi trebao da poseduje snažne sposobnosti za rešavanje problema, kritičko razmišljanje i dobre komunikacione veštine. Studiranje na našem Departmanu vam sve to obezbeđuje. 

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #softwaredevoper
  • Uvod u softversko inženjerstvo je predmet sa kojim se susreću studenti svi studenti na odseku za Informatiku na našem Departmanu. Cilj predmeta jeste da studenti nauče ‘principe rada na razvoju i isporuci softverskih proizvoda visokog kvaliteta. Kroz procenu troškova, objektno-orjentisane analize, definisanje opisa softverskih proizvoda i specifikacije i tesitiranje softvera, student stiče potrebno znanje od početka do kraja u pomenutom procesu. 

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #sotwareengineer
  • Machine Learning algoritmi se mogu koristiti u više namena, a one variraju od analitike do automatizacije. Rangirale su se razne oblasti poslovanja i udeo korišćenja ML u istim. Podaci govore da se ML najviše koristi u upravljanju rizikom (82%). Činjenice dalje pokazuju da se ML najčešće upotrebljava u svrhe analize učinka i izveštavanju (74%), trgovanju (63%) i automatizaciji procesa (61%).

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #machinelearning
Tijana Stojančević navodi da je svet matematike počela da otkriva kroz igru u najranijem detinjstvu. Iako ju je to neizmerno privlačilo, tada još uvek nije bila svesna koliko je matematika prisutna svuda oko nas. Fascinirana činjenicom da matematičkim modelima mogu da se objasne zakoni u fizici, fenomeni u biologiji i medicini, ili trendovi u ekonomiji i industriji, odlučila je da upiše smer Primenjena matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ona ističe da je tokom svojih studija, pomoću analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja, naučila da na kreativan način rešava složene probleme. 
Tijana smatra da je prednost, a istovremeno i izazov matematike kao poziva, konstantna potreba za usavršavanjem postojećih matematičkih metoda kako bi se na adekvatan način ispratio razvoj savremenih naučnih disciplina. Iz toga proizilaze brojne mogućnosti primene matematičkog znanja kao i širok spektar za zapošljavanje matematičara.

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #iskustvo #studije #studiranje
Tijana Stojančević navodi da je svet matematike počela da otkriva kroz igru u najranijem detinjstvu. Iako ju je to neizmerno privlačilo, tada još uvek nije bila svesna koliko je matematika prisutna svuda oko nas. Fascinirana činjenicom da matematičkim modelima mogu da se objasne zakoni u fizici, fenomeni u biologiji i medicini, ili trendovi u ekonomiji i industriji, odlučila je da upiše smer Primenjena matematika na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Ona ističe da je tokom svojih studija, pomoću analitičkog mišljenja i logičkog rasuđivanja, naučila da na kreativan način rešava složene probleme. Tijana smatra da je prednost, a istovremeno i izazov matematike kao poziva, konstantna potreba za usavršavanjem postojećih matematičkih metoda kako bi se na adekvatan način ispratio razvoj savremenih naučnih disciplina. Iz toga proizilaze brojne mogućnosti primene matematičkog znanja kao i širok spektar za zapošljavanje matematičara. #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #iskustvo #studije #studiranje
12 meseci ago
View on Instagram |
1/9
U svojoj oblasti, softverski inženjeri nalaze se pri vrhu. Njihov zadatak je da primenjuju inženjerske principe na kreiranje kompjuterskih programa i upravljanje podacima. Zahtevi za posao se protežu dalje od tehničkog znanja jer softverski inženjeri komuniciraju sa različitim zainteresovanim stranama, od programera do korisnika. U tom cilju, softverski inženjeri moraju da poseduju solidno znanje o algoritmima, jezicima, strukturama podataka, skalabilnosti i najboljim praksama u sistemskom inženjeringu i razvoju veba. Generalno, softverski inženjeri rade sa istom tehnologijom koju koriste programeri (uključujući Java i C#), ali takođe u svoj rad uključuju analitiku, testiranje, skaliranje i komunikaciju.

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #softwareengineer
U svojoj oblasti, softverski inženjeri nalaze se pri vrhu. Njihov zadatak je da primenjuju inženjerske principe na kreiranje kompjuterskih programa i upravljanje podacima. Zahtevi za posao se protežu dalje od tehničkog znanja jer softverski inženjeri komuniciraju sa različitim zainteresovanim stranama, od programera do korisnika. U tom cilju, softverski inženjeri moraju da poseduju solidno znanje o algoritmima, jezicima, strukturama podataka, skalabilnosti i najboljim praksama u sistemskom inženjeringu i razvoju veba. Generalno, softverski inženjeri rade sa istom tehnologijom koju koriste programeri (uključujući Java i C#), ali takođe u svoj rad uključuju analitiku, testiranje, skaliranje i komunikaciju. #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #softwareengineer
12 meseci ago
View on Instagram |
2/9
Menadžer bejzbol tima, Bili, zajedno sa svojim timom doživljava poraze. Zbog manjka finansijskih sredstava, Bil nije u mogućnosti da formira konkurentan tim. Na nagovor svojih izviđača, on unajmljuje i sluša Pitera Branda, koji je nedavno diplomirao na Jejlu i koji procenjuje igrače koristeći statističke pristupe. Bil okuplja tim igrača koji se još uvek nisu proslavili i odlučuje da se vodi smernicama Pitera i nauke u cilju pobede.

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #moneyball
Menadžer bejzbol tima, Bili, zajedno sa svojim timom doživljava poraze. Zbog manjka finansijskih sredstava, Bil nije u mogućnosti da formira konkurentan tim. Na nagovor svojih izviđača, on unajmljuje i sluša Pitera Branda, koji je nedavno diplomirao na Jejlu i koji procenjuje igrače koristeći statističke pristupe. Bil okuplja tim igrača koji se još uvek nisu proslavili i odlučuje da se vodi smernicama Pitera i nauke u cilju pobede. #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #moneyball
12 meseci ago
View on Instagram |
3/9
Svečani prijem studenata prve godine informatike će se obaviti u utorak, 4.10. u amfiteatru 1, u dve grupe.

Grupa od 9 sati – svi studenti sa RN smera, studenti sa IT smera sa prezimenima od A do Đ (azbučno).

Grupa od 11 sati – studenti sa IT smera sa prezimenima od E do Š (azbučno).

Početak nastave u školskoj 2022/23. za studente prve godine je od srede, 5.10.2022.

Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu Odseka za informatiku.

#pmfns #pmfnovisad #informatikapmf
Svečani prijem studenata prve godine informatike će se obaviti u utorak, 4.10. u amfiteatru 1, u dve grupe. Grupa od 9 sati – svi studenti sa RN smera, studenti sa IT smera sa prezimenima od A do Đ (azbučno). Grupa od 11 sati – studenti sa IT smera sa prezimenima od E do Š (azbučno). Početak nastave u školskoj 2022/23. za studente prve godine je od srede, 5.10.2022. Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu Odseka za informatiku. #pmfns #pmfnovisad #informatikapmf
1 godina ago
View on Instagram |
4/9
Prema izveštaju o nauci o podacima koji je objavila softverska kompanija Anaconda, 75 odsto naučnika podataka kaže da uvek ili često koriste programski jezik Python otvorenog koda za zadatke koji se odnose na Data Science. Pomenimo i neke druge popularne programske jezike:

👉Svetska anketa koju je sproveo Kaggle, podružnica kompanije Google LLC, otkriva da 36 odsto naučnika podataka preferira programski jezik R za rad na nauci o podacima

👉15 odsto naučnika podataka koristi Javascript, 10 odsto se oslanja na Javu, 9 odsto preferira C/C++, a 4 odsto koristi C#

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #python #programming
Prema izveštaju o nauci o podacima koji je objavila softverska kompanija Anaconda, 75 odsto naučnika podataka kaže da uvek ili često koriste programski jezik Python otvorenog koda za zadatke koji se odnose na Data Science. Pomenimo i neke druge popularne programske jezike: 👉Svetska anketa koju je sproveo Kaggle, podružnica kompanije Google LLC, otkriva da 36 odsto naučnika podataka preferira programski jezik R za rad na nauci o podacima 👉15 odsto naučnika podataka koristi Javascript, 10 odsto se oslanja na Javu, 9 odsto preferira C/C++, a 4 odsto koristi C# #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #python #programming
1 godina ago
View on Instagram |
5/9
U okviru predmeta Sistemsko programiranje, učimo o programskom jeziku C - kakve su funkcije i načini prenošenja parametara, kako funkcioniše direktno zauzimanje i oslobađanje memorije, koje funkcije koristimo za rad sa datotekama. 

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #budzet #studiranje #predmet #programming #c
U okviru predmeta Sistemsko programiranje, učimo o programskom jeziku C - kakve su funkcije i načini prenošenja parametara, kako funkcioniše direktno zauzimanje i oslobađanje memorije, koje funkcije koristimo za rad sa datotekama. #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #budzet #studiranje #predmet #programming #c
1 godina ago
View on Instagram |
6/9
Software Developer je jedno od najperspektivnijih pozicija danas. Kao Software Developer, diploma iz matematike, primenjene matematike, inženjerstva je gotovo nužna. Pored poznavanja nužnih programskih jezika, kodova, alata i metrika svaki Software Developer bi trebao da poseduje snažne sposobnosti za rešavanje problema, kritičko razmišljanje i dobre komunikacione veštine. Studiranje na našem Departmanu vam sve to obezbeđuje. 

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #softwaredevoper
Software Developer je jedno od najperspektivnijih pozicija danas. Kao Software Developer, diploma iz matematike, primenjene matematike, inženjerstva je gotovo nužna. Pored poznavanja nužnih programskih jezika, kodova, alata i metrika svaki Software Developer bi trebao da poseduje snažne sposobnosti za rešavanje problema, kritičko razmišljanje i dobre komunikacione veštine. Studiranje na našem Departmanu vam sve to obezbeđuje. #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #softwaredevoper
1 godina ago
View on Instagram |
7/9
Uvod u softversko inženjerstvo je predmet sa kojim se susreću studenti svi studenti na odseku za Informatiku na našem Departmanu. Cilj predmeta jeste da studenti nauče ‘principe rada na razvoju i isporuci softverskih proizvoda visokog kvaliteta. Kroz procenu troškova, objektno-orjentisane analize, definisanje opisa softverskih proizvoda i specifikacije i tesitiranje softvera, student stiče potrebno znanje od početka do kraja u pomenutom procesu. 

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #sotwareengineer
Uvod u softversko inženjerstvo je predmet sa kojim se susreću studenti svi studenti na odseku za Informatiku na našem Departmanu. Cilj predmeta jeste da studenti nauče ‘principe rada na razvoju i isporuci softverskih proizvoda visokog kvaliteta. Kroz procenu troškova, objektno-orjentisane analize, definisanje opisa softverskih proizvoda i specifikacije i tesitiranje softvera, student stiče potrebno znanje od početka do kraja u pomenutom procesu. #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #sotwareengineer
1 godina ago
View on Instagram |
8/9
Machine Learning algoritmi se mogu koristiti u više namena, a one variraju od analitike do automatizacije. Rangirale su se razne oblasti poslovanja i udeo korišćenja ML u istim. Podaci govore da se ML najviše koristi u upravljanju rizikom (82%). Činjenice dalje pokazuju da se ML najčešće upotrebljava u svrhe analize učinka i izveštavanju (74%), trgovanju (63%) i automatizaciji procesa (61%).

#pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #machinelearning
Machine Learning algoritmi se mogu koristiti u više namena, a one variraju od analitike do automatizacije. Rangirale su se razne oblasti poslovanja i udeo korišćenja ML u istim. Podaci govore da se ML najviše koristi u upravljanju rizikom (82%). Činjenice dalje pokazuju da se ML najčešće upotrebljava u svrhe analize učinka i izveštavanju (74%), trgovanju (63%) i automatizaciji procesa (61%). #pmf #pmf_novisad #novisad #pmf_dmi #matematika #informatika #informatikapmf #math #informatics #facultyofsciences #science #machinelearning
1 godina ago
View on Instagram |
9/9

Odsek za informatiku

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4.
21000 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136
Fax: (+381) 21 6350458

e-mail:
Pitanja u vezi sa odsekom: info@dmi.uns.ac.rs
Pitanja u vezi sa upisom: upis@dmi.rs
Pitanja u vezi sa sajtom: informatika@pmf.uns.ac.rs