Vesti

Pripreme za prijemni iz matematike i informatike I ciklus

11. 11. 2019.

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, organizuje pripremu za visokoškolsku nastavu matematike i informatike i za prijemni iz matematike i informatike za buduće studente matematike i informatike. Nastava u I ciklusu će se održavati sledećim danima: Subota, 7. decembar 2019, od 10-13 časova, Amfiteatar IUvodna reč profesora dr Miloša Rackovića o …

...više

Novi centralni kurs za mastere na Moodle-u

30. 10. 2019.

Na moodle.pmf.uns.ac.rs otvoren je novi centralni kurs za mastere. Zove se Master Informatika, a pristupni ključ je Master2019.

...više

Obaveštenje za studente prve godine – Informatika

20. 10. 2019.

Obaveštavaju se studenti prve godine Informatike da je urađena podela po grupama koje mogu pogledati u prilogu: Računarske nauke Informacione tehnologije I i II grupa

...više

Kroz devet akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama koji čine integrisane celine saznanja i veština, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.

Pored velikog broja domaćih i međunarodnih projekata iz raznih oblasti matematike, primenjene matematike, metodike nastave i računarskih nauka, u okviru Departmana naučno-istraživački proces se odvija i kroz rad posebnih specijalizovanih centara i laboratorija.

Na taj način, prateći savremene svetske trendove u nauci i obrazovanju, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenti, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Početna

Odsek za informatiku je deo Departmana za matematiku i informatiku.

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.