Vesti

Overa semestra

14. 1. 2020.

Overa semestra traje do 7. februara 2020. Ulogujte se na eportal, popunite formulare, i u zavisnosti od statusa možete obaviti većinu ili čak sve online.

...više

AWS User Group Novi Sad Meetup

14. 1. 2020.

U Amfiteatru A7 na departmanu za Informatiku i Matematiku Prirodno-matematičkog Fakulteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovica 4), 17. decembra od 18 do 20 časova održaće se novo okupljanje AWS (Amazon Web Services) User Group Novi Sad. Više o događaju

...više

Fedora 31 Release Party

14. 1. 2020.

Pozivamo Vas da prisustvujete događaju Fedora 31 Release Party koji će se održati na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Događaj počinje u nedelju 15.12.2019. u podne (12:00) u amfiteatru A7 u prizemlju departmana. U planu je nekoliko prezentacija o otvorenom softveru i Fedora operativnom sistemu sa osvrtom na novu verziju …

...više

Kroz devet akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama koji čine integrisane celine saznanja i veština, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.

Pored velikog broja domaćih i međunarodnih projekata iz raznih oblasti matematike, primenjene matematike, metodike nastave i računarskih nauka, u okviru Departmana naučno-istraživački proces se odvija i kroz rad posebnih specijalizovanih centara i laboratorija.

Na taj način, prateći savremene svetske trendove u nauci i obrazovanju, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenti, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Početna

Odsek za informatiku je deo Departmana za matematiku i informatiku.

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.