Prijemni ispit u drugom konkursnom roku

Prijemni ispit u 2. roku za studije matematike i informatike održaće se 9.9.2024. od 10h u sali 65 na 3. spratu Departmana za matematiku i informatiku.

Slobodnih mesta je ostalo na sledećim planovima i programima:

  • Računarske nauke (39 mesta na budžetu, nema mesta na samofinansiranju)
  • Matematika (16 budžet, 4 samofinansiranje)
  • Primenjena matematika (20 budžet, 4 samofinansiranje)
  • Diplomirani matematičar (14 budžet, 4 samofinansiranje)

Za dodatne informacije o prijavama i dokumentaciji pratite sajt Prirodno-matematičkog fakulteta.

Besplatne pripreme za prijemni ispit

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta organizuje besplatne onlajn pripreme za fakultetske prijemne iz matematike i informatike. Pripreme počinju u utorak, 6.2.2024, a zainteresovani srednjoškolci treba samo da kreiraju svoj nalog na portalu https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs kako bi uzeli učešće u ovim pripremama.

Učenici naravno mogu da se priključe pripremama i kasnije, budući da će časovi biti snimljeni i moći da se nađu u okviru portala.

Kroz prethodnih više od 10 godina priprema prošlo je nekoliko hiljada veoma zadovoljnih srednjoškolaca. Od 2019. godine ove pripreme se održavaju onlajn, kako bi se omogućilo svim srednjoškolcima iz Srbije i iz regiona, da se spreme za prijemni, a da ne moraju fizički da budu u Novom Sadu.

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu želi svim srednjoškolcima da pruži jednake šanse za upis na fakultet i zato su ove pripreme kao i prethodnih godina – u potpunosti besplatne.

Pripremna nastava će se držati svakog utorka od 20 časova, a prvi čas je zakazan za utorak, 6.2.2024. od 20 časova.

Na pripremama će biti obrađene sve teme koje dolaze na prijemni, a potom će nekoliko časova biti posvećeno rešavanju onih zadataka koje učenici žele da rešimo zajedno. Takođe, tokom priprema biće održan i probni onlajn prijemni.

Informacije o upisu za informatičke smerove osnovnih studija

Rang liste za upis na studijske programe Informacione tehnologije i Računarske nauke nalaze se na sajtu PMF-a na stranici:

https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/prijemniRangListe?path=prijemniRangListe

A upis na osnovu tih rang listi će se obavljati prema rasporedu navedenom na stranici:

https://www.pmf.uns.ac.rs/2023/06/27/raspored-upisa/

Na stranici

https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis-dokumentacija/

nalazi se kompletan tekst konkursa gde u delu 5 (koji obrađuje dokumentaciju za prijavu i upis) imate navedeno i šta od dokumentacije je potrebno za sam upis, a u delu 6 su navedeni iznosi koje treba uplatiti.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis na budžetu prema svojoj prvoj želji se pojavljuju samo na jednoj rang listi i trebali bi da dođu na fakultet 4.7.2023. godine radi upisa.

U nekom od amfiteatara (najverovatnije A1) biće organizovano popunjavanje potrebne dokumentacije po grupama. Ukoliko kandidati nisu u mogućnosti da dođu 4.7.2023. mogu doći ili 3.7. ili 5.7 (samo tada u amfiteatru neće biti nikog od profesora sa informatike da pomogne prilikom odabira predmeta za slušanje). Na sam upis kandidat ne mora doći lično, može to da uradi i neka druga osoba umesto njih uz uslov da ponese svu potrebnu dokumentaciju.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis na budžetu prema svojoj drugoj želji (nisu upali na budžet na studijskom program Informacione tehnologije, ali jesu upali na budžet na studijskom programu Računarske nauke) ukoliko žele da se upišu na naš fakultet, treba takođe da dođu 4.7.2023. godine i da se upišu na studijski program Računarske nauke. Ukoliko se kasnije otvori mesto na studijskom program Informacione tehnologije, biće im ponuđeno da se prebace na taj studijski program.

5.7.2023. godine u 12 časova se završava upis na budžet prema originalnim rang listama i već u poslepodnevnim časovima će se izvršiti prvo pomeranje lista. Svi kandidati koji su odustali od svog prava na upis na budžet (nisu se pojavili i upisali u period od 3.7. do 5.7.) biće izbrisani sa rang lista i njihova mesta će zauzeti oni koji su u prvobitnim listama bili niže rangirani. Zato svi kandidati koji u prvobitnim listama nisu ostvarili pravo na budžet, treba 5.7.2023. u poslepodnevnim ili večernjim časovima da pogledaju nove rang liste i ukoliko na tim novim listama ostvare pravo na budžet treba da dođu radi upisa 6.7.2023. godine.

Nakon isteka roka za ovaj dodatni upis u 12 časova 6.7.2023. godine, opet se vrši pomeranje lista (jer se potencijalno neki kandidati koji su naknadno ostvarili pravo na upis na budžet nisu pojavili na upisu). Zato oni koji do sada nisu upali na budžet ponovo treba da provere rang liste u poslepodnevnim časovima 6.7.2023.

7.7.2023. se vrši upis kandidata koji su nakon svih pomeranja ostvarili pravo na upis na samofinansiranje, a i onih koji su ipak ostvarili pravo na upis na budžet (posle drugog pomeranja listi).

Ukoliko i nakon svih pomeranja na listama ostane neki kandidat sa oznakom van kvote postoji još jedna opcija za njihov upis na naš fakultet, ali o tome ću ukoliko se pojavi realna potreba napisati posebno obaveštenje.

Ako vam je nešto nejasno ili vam trebaju dodatne informacije pišite na e-mail adresu: rackovic@dmi.uns.ac.rs.

Miloš Racković

Obaveštenje o mogućnosti priznavanja prijemnog ispita

Kandidati koji su na nekom fakultetu u junskom prijemnom roku 2023. godine polagali prijemni ispit iz oblasti matematike i na njemu ostvarili najmanje 14 poena, a nisu se kvalifikovali za upis na smeru na kom su konkurisali, mogu da traže priznavanje svog prijemnog ispita radi upisa na neki od studijskih programa Departmana za matematiku i informatiku na PMF-u iz Novog Sada.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove treba da na šalteru Studentske službe PMF-a, u periodu od 03.07 do 07.07.2023. godine, u terminu od 10:00 do 12:00 časova predaju sledeća dokumenta:

1. molbu za priznavanje prijemnog ispita (obavezno navesti kontakt telefon i e-mail adresu)

2 potvrdu sa fakulteta o položenom prijemnom ispitu sa navedenim brojem ostvarenih bodova

3 dokaz o uplati 3.000.00 din. za priznavanje prijemnog ispita na ŽR PMF: 840-1711666-19 i sa svrhom uplate: Materijalni troškovi prijave na konkurs i Pozivom na broj: 97 46052850

Sa tom uplatnicom u Skriptarnici Fakulteta dobija se komplet za upis: indeks i obrasci koji se popunjavaju.

Uz napred navedeno kandidat na šalteru Studentske službe treba da preda i:

1 svedočanstva za sve razrede prethodno završene srednje škole

2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

3. kopiju lične karte ili očitane podatke sa čipovane lične karte (original na uvid)

4 potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu.

Besplatne pripreme za prijemni ispit

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta organizuje besplatne onlajn pripreme za fakultetske prijemne iz matematike i informatike. Pripreme počinju u ponedeljak, 6.2.2023, a zainteresovani srednjoškolci treba samo da kreiraju svoj nalog na portalu https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs kako bi uzeli učešće u ovim pripremama.

Kroz prethodnih više od 10 godina priprema prošlo je nekoliko hiljada veoma zadovoljnih srednjoškolaca. Od 2019. godine ove pripreme se održavaju onlajn, kako bi se omogućilo svim srednjoškolcima iz Srbije i iz regiona, da se spreme za prijemni, a da ne moraju fizički da budu u Novom Sadu.
Pripreme će i ove godine pokriti sve oblasti koje su maturantima neophodne da bi uspešno položili fakultetski prijemni ispit iz matematike i informatike.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu želi svim srednjoškolcima da pruži jednake šanse za upis na fakultet i zato su ove pripreme kao i prethodnih godina – u potpunosti besplatne. Učenici mogu da se priključe pripremama u bilo kom trenutku, a svi časovi će biti snimljeni i svi registrovani srednjoškolci moći će ovu nastavu i odloženo da pogledaju.
Pripremna nastava će se držati svakog utorka od 20 časova, a prvi čas je zakazan za ponedeljak, 6.2.2023. od 20 časova.

Na pripremama će biti obrađene sve teme koje dolaze na prijemni, a potom će nekoliko časova biti posvećeno rešavanju onih zadataka koje učenici žele da rešimo zajedno. Takođe, tokom priprema biće održan i probni onlajn prijemni.

Probni prijemni

Dragi maturanti,

Ove godine Savez studenata u saradnji sa Studentskim parlamentom PMF-a vam je pripremio šesti po redu probni prijemni ispit, kako biste proverili svoje znanje iz oblasti za koju ste se odlučili i upoznali se sa konceptom prijemnog ispita koji vas očekuje nakon završene srednje škole. 📝

🗓️ Obaveštavamo vas da će se probni prijemni ispit održati 02.04.2022. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama fakulteta.

Probni prijemni ispit je potpuno besplatan, no neophodna je prijava zainteresovanih učenika.

Prijavni formular

Ukoliko imate pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Vaš Savez studenata!

Online pripremna nastava za polaganje prijemnog

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta organizuje besplatne onlajn pripreme za fakultetske prijemne iz matematike i informatike. Pripreme počinju u utorak, 1.2.2022, a zainteresovani srednjoškolci treba samo da kreiraju svoj nalog na portalu https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs kako bi uzeli učešće u ovim pripremama.

Godinama unazad se ove pripreme održavaju onlajn, kako bi se omogućilo svim srednjoškolcima iz Srbije i iz regiona da se spreme za prijemni, a da ne moraju fizički da budu u Novom Sadu. Pripreme će pokriti sve oblasti koje su maturantima neophodne da bi uspešno položili fakultetski prijemni ispit iz matematike i informatike.

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu želi svim srednjoškolcima da pruži jednake šanse za upis na fakultet i zato su ove pripreme kao i prethodnih godina u potpunosti besplatne. Učenici mogu da se priključe pripremama u bilo kom trenutku, a svi časovi će biti snimljeni i svi registrovani srednjoškolci moći će ovu nastavu i odloženo da pogledaju.

Pripremna nastava će se držati svakog utorka od 20 časova, a prvi čas je zakazan za 1.2.2022.

Na pripremama će biti obrađene sve teme koje dolaze na prijemni, a pri kraju će nekoliko časova biti posvećeno rešavanju onih zadataka koje učenici žele da rešimo zajedno. Takođe, tokom priprema biće održan i probni onlajn prijemni.