Upis

U okviru Departmana za matematiku i informatiku postoji više studijskih programa iz oblasti informatike na svim nivoima studija: osnovnim, master i doktorskim.

Ako još niste sigurni pogledajte neke razloge zašto upisati informatiku na PMF-u.

Konkretni uslovi i kvote za upis se svake godine objavljuju u konkursu za upis, koji se može naći na sajtu Fakulteta.

Osnovne studije

Izbor kandidata za upis u prvu godinu obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata.

Više informacija o upisu na osnovne studije:

Master studije

Za master studije informatike trenutno ne postoji odvojen prijemni ispit, već se kandidati boduju na osnovu uspeha na prethodnim nivoima studija.

Više informacija se može naći u okviru pravilinka za upis, na sajtu Fakulteta.

Doktorske studije

Za doktorske studije informatike se polaže prijemni ispit koji je primarno u vidu intervjua, a kandidati se boduju i na osnovu uspeha na prethodnim nivoima studija.

Više informacija se može naći u okviru pravilinka za upis, na sajtu Fakulteta.

Skore vesti vezane za pripreme i prijemi