Upis

U okviru Departmana za matematiku i informatiku postoji više studijskih programa na svim nivoima studija.

Konkretni uslovi i kvote za upis se svake godine objavljuju u konkursu za upis.

Izbor kandidata za upis u prvu godinu obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata.

Više informacija: