Besplatne pripreme za prijemni ispit

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta organizuje besplatne onlajn pripreme za fakultetske prijemne iz matematike i informatike. Pripreme počinju u utorak, 6.2.2024, a zainteresovani srednjoškolci treba samo da kreiraju svoj nalog na portalu https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs kako bi uzeli učešće u ovim pripremama.

Učenici naravno mogu da se priključe pripremama i kasnije, budući da će časovi biti snimljeni i moći da se nađu u okviru portala.

Kroz prethodnih više od 10 godina priprema prošlo je nekoliko hiljada veoma zadovoljnih srednjoškolaca. Od 2019. godine ove pripreme se održavaju onlajn, kako bi se omogućilo svim srednjoškolcima iz Srbije i iz regiona, da se spreme za prijemni, a da ne moraju fizički da budu u Novom Sadu.

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu želi svim srednjoškolcima da pruži jednake šanse za upis na fakultet i zato su ove pripreme kao i prethodnih godina – u potpunosti besplatne.

Pripremna nastava će se držati svakog utorka od 20 časova, a prvi čas je zakazan za utorak, 6.2.2024. od 20 časova.

Na pripremama će biti obrađene sve teme koje dolaze na prijemni, a potom će nekoliko časova biti posvećeno rešavanju onih zadataka koje učenici žele da rešimo zajedno. Takođe, tokom priprema biće održan i probni onlajn prijemni.

Upis u školsku 2023/2024.

Upis u školsku 2023/2024. godinu na svim nivoima studija će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta PMF-a i godišnjeg plana rada za školsku 2023/2024. godinu do 16.10.2023., a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta – najkasnije do 27. oktobra 2023. godine.

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači sa višegodišnjim iskustvom predavanja na fakultetu.

Pripremna nastava za 2023. godinu je planirana od 26-29. septembra, svaki dan od 10-14 časova.

Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4) u amfiteatru VII u prizemlju.

Predviđene teme:

 • Osnovni pojmovi u programiranju
 • Jednostruka i višestruka grananja
 • Određena iteracija
 • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
 • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
 • Poređenje iteracija
 • Naprednije kombinovanje naredbi

Informacije o upisu za informatičke smerove osnovnih studija

Rang liste za upis na studijske programe Informacione tehnologije i Računarske nauke nalaze se na sajtu PMF-a na stranici:

https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/prijemniRangListe?path=prijemniRangListe

A upis na osnovu tih rang listi će se obavljati prema rasporedu navedenom na stranici:

https://www.pmf.uns.ac.rs/2023/06/27/raspored-upisa/

Na stranici

https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis-dokumentacija/

nalazi se kompletan tekst konkursa gde u delu 5 (koji obrađuje dokumentaciju za prijavu i upis) imate navedeno i šta od dokumentacije je potrebno za sam upis, a u delu 6 su navedeni iznosi koje treba uplatiti.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis na budžetu prema svojoj prvoj želji se pojavljuju samo na jednoj rang listi i trebali bi da dođu na fakultet 4.7.2023. godine radi upisa.

U nekom od amfiteatara (najverovatnije A1) biće organizovano popunjavanje potrebne dokumentacije po grupama. Ukoliko kandidati nisu u mogućnosti da dođu 4.7.2023. mogu doći ili 3.7. ili 5.7 (samo tada u amfiteatru neće biti nikog od profesora sa informatike da pomogne prilikom odabira predmeta za slušanje). Na sam upis kandidat ne mora doći lično, može to da uradi i neka druga osoba umesto njih uz uslov da ponese svu potrebnu dokumentaciju.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis na budžetu prema svojoj drugoj želji (nisu upali na budžet na studijskom program Informacione tehnologije, ali jesu upali na budžet na studijskom programu Računarske nauke) ukoliko žele da se upišu na naš fakultet, treba takođe da dođu 4.7.2023. godine i da se upišu na studijski program Računarske nauke. Ukoliko se kasnije otvori mesto na studijskom program Informacione tehnologije, biće im ponuđeno da se prebace na taj studijski program.

5.7.2023. godine u 12 časova se završava upis na budžet prema originalnim rang listama i već u poslepodnevnim časovima će se izvršiti prvo pomeranje lista. Svi kandidati koji su odustali od svog prava na upis na budžet (nisu se pojavili i upisali u period od 3.7. do 5.7.) biće izbrisani sa rang lista i njihova mesta će zauzeti oni koji su u prvobitnim listama bili niže rangirani. Zato svi kandidati koji u prvobitnim listama nisu ostvarili pravo na budžet, treba 5.7.2023. u poslepodnevnim ili večernjim časovima da pogledaju nove rang liste i ukoliko na tim novim listama ostvare pravo na budžet treba da dođu radi upisa 6.7.2023. godine.

Nakon isteka roka za ovaj dodatni upis u 12 časova 6.7.2023. godine, opet se vrši pomeranje lista (jer se potencijalno neki kandidati koji su naknadno ostvarili pravo na upis na budžet nisu pojavili na upisu). Zato oni koji do sada nisu upali na budžet ponovo treba da provere rang liste u poslepodnevnim časovima 6.7.2023.

7.7.2023. se vrši upis kandidata koji su nakon svih pomeranja ostvarili pravo na upis na samofinansiranje, a i onih koji su ipak ostvarili pravo na upis na budžet (posle drugog pomeranja listi).

Ukoliko i nakon svih pomeranja na listama ostane neki kandidat sa oznakom van kvote postoji još jedna opcija za njihov upis na naš fakultet, ali o tome ću ukoliko se pojavi realna potreba napisati posebno obaveštenje.

Ako vam je nešto nejasno ili vam trebaju dodatne informacije pišite na e-mail adresu: rackovic@dmi.uns.ac.rs.

Miloš Racković

Obaveštenje o mogućnosti priznavanja prijemnog ispita

Kandidati koji su na nekom fakultetu u junskom prijemnom roku 2023. godine polagali prijemni ispit iz oblasti matematike i na njemu ostvarili najmanje 14 poena, a nisu se kvalifikovali za upis na smeru na kom su konkurisali, mogu da traže priznavanje svog prijemnog ispita radi upisa na neki od studijskih programa Departmana za matematiku i informatiku na PMF-u iz Novog Sada.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove treba da na šalteru Studentske službe PMF-a, u periodu od 03.07 do 07.07.2023. godine, u terminu od 10:00 do 12:00 časova predaju sledeća dokumenta:

1. molbu za priznavanje prijemnog ispita (obavezno navesti kontakt telefon i e-mail adresu)

2 potvrdu sa fakulteta o položenom prijemnom ispitu sa navedenim brojem ostvarenih bodova

3 dokaz o uplati 3.000.00 din. za priznavanje prijemnog ispita na ŽR PMF: 840-1711666-19 i sa svrhom uplate: Materijalni troškovi prijave na konkurs i Pozivom na broj: 97 46052850

Sa tom uplatnicom u Skriptarnici Fakulteta dobija se komplet za upis: indeks i obrasci koji se popunjavaju.

Uz napred navedeno kandidat na šalteru Studentske službe treba da preda i:

1 svedočanstva za sve razrede prethodno završene srednje škole

2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

3. kopiju lične karte ili očitane podatke sa čipovane lične karte (original na uvid)

4 potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu.

Besplatne pripreme za prijemni ispit

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta organizuje besplatne onlajn pripreme za fakultetske prijemne iz matematike i informatike. Pripreme počinju u ponedeljak, 6.2.2023, a zainteresovani srednjoškolci treba samo da kreiraju svoj nalog na portalu https://edumoodle.pmf.uns.ac.rs kako bi uzeli učešće u ovim pripremama.

Kroz prethodnih više od 10 godina priprema prošlo je nekoliko hiljada veoma zadovoljnih srednjoškolaca. Od 2019. godine ove pripreme se održavaju onlajn, kako bi se omogućilo svim srednjoškolcima iz Srbije i iz regiona, da se spreme za prijemni, a da ne moraju fizički da budu u Novom Sadu.
Pripreme će i ove godine pokriti sve oblasti koje su maturantima neophodne da bi uspešno položili fakultetski prijemni ispit iz matematike i informatike.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu želi svim srednjoškolcima da pruži jednake šanse za upis na fakultet i zato su ove pripreme kao i prethodnih godina – u potpunosti besplatne. Učenici mogu da se priključe pripremama u bilo kom trenutku, a svi časovi će biti snimljeni i svi registrovani srednjoškolci moći će ovu nastavu i odloženo da pogledaju.
Pripremna nastava će se držati svakog utorka od 20 časova, a prvi čas je zakazan za ponedeljak, 6.2.2023. od 20 časova.

Na pripremama će biti obrađene sve teme koje dolaze na prijemni, a potom će nekoliko časova biti posvećeno rešavanju onih zadataka koje učenici žele da rešimo zajedno. Takođe, tokom priprema biće održan i probni onlajn prijemni.

OBAVEŠTENJE ZA KANDIDATE ZA UPIS NA INFORMATIČKE SMEROVE KOJI SU NA RANG LISTAMA VAN KVOTE

Kandidati koji su na rang listama za upis na studijske programe Informacione tehnologije i Računarske nauke rangirani ispod crte, uz oznaku van kvote, treba da čekaju da prođe upis kandidata sa pravom na budžet i da nakon toga (petak 8.7.2022. godine u večernjim satima) pogledaju na sajtu PMF-a nove rang liste koje će se dobiti nakon pomeranja (brisaće se kandidati koji su imali pravo na upis na budžet, ali se na samom upisu nisu pojavili). Kandidati koji se nakon pomeranja pojave na listi sa pravom upisa na budžet dolaze na upis u ponedeljak 11.7.2022. godine, a kandidati koji se nakon pomeranja pojave na listi sa pravom upisa na samofinansiranje mogu se upisati 12.7.2022, godine.

Svi kandidati koji i nakon pomeranja na rang listama ostanu ispod crte sa oznakom van kvote, ukoliko to žele, imaju pravo da traže priznavanje svog prijemnog ispita radi upisa na neki od matematičkih studijskih programa na Departmanu za matematiku i informatiku PMF-a u Novom Sadu. To su studijski programi: Matematika, Primenjena matematika i Master profesor matematike. Ako se odluče za ovu opciju, kandidati treba da na sajtu Departmana pogledaju posebno Obaveštenje o priznavanju prijemnog ispita (radi informacija o tome šta im je sve potrebno od dokumentacije). Rok za podnošenje molbe je 11.7.2022. godine do 13 sati, a sama prozivka i upis ovih kandidata obaviće se 13.7.2022. godine u 10 sati.

Kandidati koji se na ovaj način upišu na matematičke studijske programe mogu da nastave da studiraju na njima, ali takođe imaju mogućnost da nakon prve godine studija traže prebacivanje na neki od informatičkih studijskih programa. Bitno je da u toku prve godine studija osvoje minimalno 37 ESPB (radi upisa na drugu godinu studija u samofinansirajućem statusu), ili 48 ESPB (radi upisa na drugu godinu studija na budžetu). Prilikom tog prebacivanja radi se priznavanje položenih ispita sa upisanog matematičkog studijskog programa na odgovarajući informatički studijski program i nijedan od položenih ispita neće se izgubiti. Položeni ispit koji odgovara po sadržaju nekom od predmeta na informatičkim studijskim programima biće priznat sa odgovarajućim ESPB informatičkog predmeta, a predmeti koji ne odgovaraju nijednom informatičkom predmetu, biće priznati tako kako su i položeni sa svojim izvornim ESPB.

Ova opcija ipak daje mogućnost i studentima koji nisu dobro uradili prijemni ispit da, uz nešto pojačan trud u toku prve godine studija, nastave studiranje na studijskom programu koji su prilikom prijavljivanja i želeli da upišu.

Ako vam je nešto nejasno ili vam trebaju dodatne informacije pišite na e-mail adresu:  rackovic@dmi.uns.ac.rs.

Prof. dr Miloš Racković

OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTI PRIZNAVANJA PRIJEMNOG ISPITA

Kandidati koji su na nekom fakultetu u junskom prijemnom roku 2022. godine polagali prijemni ispit iz oblasti matematike i na njemu ostvarili najmanje 14 poena, a nisu se kvalifikovali za upis na smeru na kom su konkurisali, mogu da traže priznavanje svog prijemnog ispita radi upisa na neki od smerova Departmana za matematiku i informatiku na PMF-u iz Novog Sada.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove treba da predaju najkasnije do 11.7.2022. godine, na šalteru Studentske službe PMF-a, u periodu od 11:00 do 13:00 časova:

 1. molbu za priznavanje svog prijemnog ispita
 2. potvrdu o položenom prijemnom ispitu sa navedenim brojem ostvarenih bodova
 3. dokaz o uplati 3.000.00 Din. za priznavanje prijemnog ispita na ŽR PMF 840-1711666-19 sa svrhom uplate: Materijalni troškovi prijave na konkurs i Pozivom na broj: 46052850

Sa tom uplatnicom u Skriptarnici Fakulteta dobija se PRIJAVNI LIST.

Uz napred navedeno kandidat na šalteru Studentske službe treba da preda i:

 1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene srednje škole
 2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
 3. kopiju lične karte ili očitane podatke sa čipovane lične karte (original na uvid)
 4. potvrdu o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu.