Poziv za Google Summer of Code uz Pharo

Pharo Consortium traži pametne i entuzijastične studente koji će sa njima sarađivati u okviru programa Google Summer of Code 2023.

Projekat je finansiran od strane Google-a. Prednosti ovog programa su što je moguće da radite na open source projektu, dok ćete na kraju imati lepu stavku u CV-u.

Posetite link https://gsoc.pharo.org/ za više informacija o samom programu i rokovima.