Softverski praktikum 2

Studenti zainteresovani za ovaj kurs se mogu priključiti na Moodle-u na zajednički kurs za ovaj predmet. Zbog specifičnosti organizacije predmeta, na ovoj zajedničkom kursu se vrši raspodela po podkursevima. Brojevi mesta su ograničeni.

Zajednički kurs je otvoren za ulaz, sa ulaznicom „praktikum“, a od 22.2. će biti otvorene prijave za konkretne predmete. Raspoređivanje se vrši po redosledu prijava, jednom kad je neki od podkurseva popunjen, nije moguće dalje dodavanje na taj.

Molimo studente da prate dalje informacije u okviru Moodle kursa:

https://moodle.pmf.uns.ac.rs/course/view.php?id=726

Početak nove školske godine

U okviru sajta Fakulteta se sada može naći kalendar rada za ovu godinu.

Takođe su osvežene neke od informacija na stranici sa linkovima za dobijanje informacija o studijama.

Podsećamo studente prve godine i na svečani prijem studenata, a informacije u vezi nastave sa istog će biti naknadno okačene i na ovaj sajt, sa kratkim prezentacijama predmeta i uputstvima za priključenje nastavi.

Nastava 2020/21.

Obaveštenje za studente informatike:

Na Veću Odseka za Informatiku je odlučeno sledeće:

– sve računarske vežbe će u zimskom semestru 2020/21. biti držane online, zbog nedostatka prostora za distanciranje

– sva redovna predavanja i vežbe će biti ili držane kompletno online ili će biti omogućeno da se nastava prati i online (direktno
ili odloženo sa snimcima)

– polaganja predispitnih obaveza će biti definisana po predmetima, u zavisnosti od mogućnosti nešto će biti organizovano online, a nešto
uživo

U planu je i kreiranje spiska predmeta sa njihovim planiranim izvođenjem (online ili uživo).

Dakle, naglašavamo da će svi studenti koji su sprečeni da prisustvuju uživo (bilo zbog zdravstvenih problema, imunokompromitovanosti sebe
ili drugih u domaćinstvu, ili drugih razloga) moći da prate nastavu u nekom obliku.