O nama

Odsek za informatiku je formiran 2019, kao deo Departmana za matematiku i informatiku, a u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta. Odsek se sastoji od katedri koje se primarno bave informatikom.

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.

Odsek za informatiku nudi akreditovane studijske programe na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama koji čine integrisane celine saznanja i veština. Nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.

U okviru Odseka se radi na velikom broju domaćih i međunarodnih projekata iz raznih oblasti računarskih nauka.