Podsetnik za master studente – rok za prijavu tema

Podsećamo studente da za master smerove informatike važi dodatni pravilnik koji definiše datume do kada se mora predati prijava teme, kao i kada je moguće braniti tako prijavljene radove.

Jedan od ovih rokova je 1. novembar koji se sada bliži, a sledeći rok je tek 1. februar sledeće godine. Savetujemo studentima da na vreme planiraju sve aktivnosti vezane za odbranu master rada.