Pripremna nastava

Priprema za prijemni

Na Departmanu za matematiku i informatiku se redovno održavaju pripreme za prijemni ispit u okviru kojih se prelazi relevantno gradivo. Ove pripreme su besplatne i dešavaju se u nekoliko ciklusa, tipično počinju u decembru i nastavljaju se sa prekidima u toku proleća i direktno pred sam prijemni.

Informacije o trenutnim ciklusima potražiti u vestima, pod tagom pripreme.

Priprema za fakultetsku nastavu

Osim toga se po ugledu na svetske univerzitete, za studente koji se upišu na prvu godinu izvodi i pripremna nastava iz matematike i informatike. Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se pre početka školske godine u zgradi Departmana za matematiku i informatiku. Ova priprema je veoma korisna za uspešno praćenje nastave matematike i informatike na prvoj godini fakulteta.

Više detalja o nastavi i tačnim terminima se objavljuju svake godine.

Stranica o pripremama za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) na sajtu Katedre za računarske nauke.

Skore vesti vezane za pripreme i prijemi