Dobijanje informacija o studijama

Poštovani studenti,

Sve potrebne informacije vezano za vaše studije bi trebalo da možete pronaći na našim sajtovima. Trudimo se da specifične informacije za Odsek možete naći na ovom sajtu, ali mnoge stvari se odnose na Departman ili na ceo Fakultet, pa je nekad potrebno da ih tražite i tamo. U okviru sajta Odseka se trudimo da postoje linkovi kada je potrebno, ako primetite da nešto nedostaje, javite nam se.

Koraci za dobijanje potrebnih informacija

  1. sajt Odseka, Departmana i Fakulteta
  2. referent na studentskoj službi (svaki referent ima svoj e-mail) https://www.pmf.uns.ac.rs/kontakt/
    • kada je upis, zbog obima posla i gužve, savet je da referenta kontaktirate putem e-maila
  3. šef studijskog programa (za Vaš konkretan smer)
  4. student prodekan
  5. Direktor/zamenik direktora na Departmanu
  6. Prodekan za nastavu

Studentsku službu zvati u periodu od 10-11h.

Molimo vas da se trudite da se držite ovog redosleda koliko je moguće. Nekada naravno ima smisla da pitate šefa studijskog programa za specifičnosti u nastavi pre nego studentsku službu ili studenta prodekana. Oko nekih konkretnih pitanja postoje konkretna tela kojima se morate obratiti, ali će Vas onda tipično preusmeriti i neko ko je pre na spisku direktno.

Važne informacije

Dokumenta se mogu naći na sajtu Fakulteta, https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/dokumenti/, a ovde izdvajamo neke od dokumenata i procedura: