Događaji

Članovi Odseka su učestvovali u organizaciji brojnih naučnih konferencija i radionica, kao i u popularizaciji nauke.