Privreda

Informatika je jedna od grana koje se najbrže razvijaju u Srbiji i trenutno spada u jedan od glavnih izvoza. Samim tim Odsek ima prilike za saradnje i prakse za studente sa mnogim domaćim firmama.