Dodatne informacije o izvođenjima predmeta

U okviru ove stranice se mogu naći dodatne informacije u vezi nekih karakterističnih predmeta, kao što su seminari.

Naročito za studente prve godine preporučujemo da pogledaju i stranicu sa informacijama sa prijema studenata 2020.

Opisi predmeta

Zimski semestar

Letnji semestar

Pristup predmetima

Nastava se u školskoj 2021/22 održava po kombinovanom modelu, odnosno značajan broj predmeta se drži online. Dat je zajednički dokument sa načinima pristupanja istima.