Dodatne informacije o izvođenjima predmeta

U okviru ove stranice se mogu naći dodatne informacije u vezi nekih karakterističnih predmeta, kao što su seminari.

Naročito za studente prve godine preporučujemo da pogledaju i stranicu sa informacijama sa prijema studenata 2020.

Opisi predmeta

Zimski semestar

Letnji semestar

Pristup predmetima

Dat je zajednički dokument u kome su date napomene za priključivanje nekim predmetima. Za sve predmete se informacije dobijaju na prvim predavanjima i vežbama, ali za neke su dodate informacije i ovde iz različitih razloga (pomeranje početka nastave, organizaciona pitanja i tako dalje).

Ograničenja u biranju predmeta na master smerovima

Studenti mogu da podnesu molbu da biraju predmete sa drugih smerova (tipično 36 bodova). Te molbe se ne moraju uvek odobriti, a jedan od
glavnih razloga je postojanje sličnih predmeta u okviru studijskog programa na koji se student upisao. Kako bismo pojednostavili komunikaciju
između vas, nas i studentske službe, sledi spisak predmeta koji ne možete birati sa drugih smerova.

Zabrane biranja predmeta sa drugih master smerova