Softverski praktikum 1

Obaveštenje za studente prve godine koji su odabrali da slušaju softverski praktikum 1 (ali i viših godina ako su birali predmet). Praktikum je malo specifičan predmet i u okviru njega postoji uvek nekoliko „podkurseva“ od kojih možete birati tačno jedan. Takođe, ako položite jedan od tih, nažalost ne možete birati drugi neke druge godine, pošto samo jednom možete polagati praktikum 1.

Podela na podkurseve se vrši u okviru zajedničkog Moodle kursa po principu zauzimanja mesto redom kako se prijavite, a brojevi mesta su ograničeni. Više informacija o svemu tome imate u propratnom dokumentu:

SP1 objasnjenje 2021

Raspored časova za prvu godinu studija

Raspored časova za prvu godinu studija je sada spreman, mada su moguće još sitne izmene narednih dana:

Za više godina studija je raspored još u izradi i moguće su izmene.

Takođe, studenti mogu naći dodatne informacije o priključivanju na online kurseve u okviru zajedničkog dokumenta. I ovaj dokument će još biti dopunjavan narednih dana za razne predmete.

Obaveštenje o izvođenju nastave u školskoj 2021/2022. godini

Nastava na prvoj godini osnovnih studija će se izvoditi po kombinovanom modelu.
Uživo će se izvoditi nastava iz predmeta Diskretne strukture 1 (RN, IT), Matematička analiza 1 (RN), Analiza za informatičare (IT),
PREDAVANJA iz predmeta Uvod u programiranje (RN, IT), Analitička geometrija.

Nastava na višim godinama osnovnih i na master studijama će se izvoditi kombinovano. Tačan raspored će biti objavljen u rasporedu predavanja.

Elektronski upis godine

Studenti se od 28.9. do 31.10. mogu elektronski upisati na više godine studija. Naknadni upis je do 12.11.2021.

Studenti koji izlaze na ispite u dodatnim rokovima se upisuju tek nakon završenih odgovarajućih ispitnih rokova.

Podsetnik za master studente – rok za prijavu tema

Podsećamo studente da za master smerove informatike važi dodatni pravilnik koji definiše datume do kada se mora predati prijava teme, kao i kada je moguće braniti tako prijavljene radove.

Jedan od ovih rokova je 1. novembar koji se sada bliži, a sledeći rok je tek 1. februar sledeće godine. Savetujemo studentima da na vreme planiraju sve aktivnosti vezane za odbranu master rada.