Softverski praktikum 2

Studenti zainteresovani za ovaj kurs se mogu priključiti na Moodle-u na zajednički kurs za ovaj predmet. Zbog specifičnosti organizacije predmeta, na ovoj zajedničkom kursu se vrši raspodela po podkursevima. Brojevi mesta su ograničeni.

Zajednički kurs je otvoren za ulaz, sa ulaznicom „praktikum“, a od 22.2. će biti otvorene prijave za konkretne predmete. Raspoređivanje se vrši po redosledu prijava, jednom kad je neki od podkurseva popunjen, nije moguće dalje dodavanje na taj.

Molimo studente da prate dalje informacije u okviru Moodle kursa:

https://moodle.pmf.uns.ac.rs/course/view.php?id=726

Prijave problema sa COVID-19

Podsećamo studente da probleme sa virusom mogu prijaviti na adresu covid@dmi.uns.ac.rs.

Ovo uključuje studente koji su zaraženi ili u samoizolaciji, ali i one koji imaju problema sa ulaskom u državu zbog pooštrenih mera na granicama.

Naglašavamo da je jako važno da se studenti javljaju na ove centralizovane spiskove, da bi se na osnovu njih mogle donositi adekvatne odluke. Naravno da je pored toga u redu i da se studenti javljaju direktno nastavnicima kod kojih imaju obaveze koje ne mogu da ispune, ali poželjno je da se urade prijave na oba mesta.

Nastava na Departmanu za matematiku i informatiku ide u online režim

Na osnovu pogoršane epidemiološke situacije u Novom Sadu, NN Veće DMI je odlučilo da sva nastava ide isključivo online do daljnjeg.

Na osnovu dozvole Dekana PMF, nastavnici koji mogu da kontrolišu epidemiološke uslove (pravilno nošenje maski studenata i nastavnika za vreme i između predavanja, dovoljnog provetravanja i distance od bar 2m u svakom trebutku) mogu da drže deo nastave uživo na sopstvenu odgovornost uz obezbeđen online prenos za studente koji ne mogu ili ne žele da uživo prisustvuju predavanju). Studenti nisu obavezni da uživo pohađaju nastavu tog predmeta, kao ni saradnici da drže vežbe uživo.

Primedba. Medicinski fakultet u Novim Sadu je prebacio nastavu u online režim, link:

Studentima u školskoj 2020/2021. važe prethodno realizovane predispitne obaveze ukoliko imaju obavezu ponovnog slušanja predmeta

Odobrava se studentima Prirodno-matematičkog fakulteta, usled okolnosti koje su prouzrokovane pandemijom izazvanom virusom SARS-COV-2, da u školskoj 2020/2021. godini da važe prethodno realizovane predispitne obaveze ukoliko imaju obavezu ponovnog slušanja predmeta u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i opštim aktima Fakulteta.

Za predmete, koje su studenti u obavezi da ponovo upišu, utvrđena cena boda je 500 dinara.

RIS će realizovati softver koji će svim studentima (samofinansirajućim) koji su izvršili upis, višak sredstava preneti za naredne troškove studija.