Sporazumi sa kompanijama (studentska praksa)

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta ima zaključen ugovor sa preko pedeset IT kompanija koje nude studentsku praksu. Na ovaj način studenti mogu da steknu važno iskustvo rada u IT kompanijama u toku studija.

Sa mnogim kompanijama je potpisan ugovor koji omogućava da studenti u okviru prakse polažu i neki ispit na fakultetu (kao što je Informatički projekat ili neki od seminara). Međutim nije sa svim kompanijama omogućeno da se detalji projekta na kome se radilo mogu pokazivati u okviru ispita, pa su kompanije odvojene u dve grupe.

Studenti će najčešće prakse raditi u nekoj kompaniji, a na fakultetu to braniti u okviru predmeta „Informatički projekat“. Dodatno, kompanije sa kojima postoji potpisan ugovor o izvođenju prakse mogu predložiti sadržaje kojima će se studenti baviti u okviru predmeta Seminarski rad A, B, C i D. Očekuje se da se tu radi o nekim modernim ili naprednim tehnikama koje su prikladne za izradu seminarskih radova. Seminarski rad A i B su predviđeni za niže godine redovnih studija, dok su Seminarski rad C i D predviđeni za studente master studija ili za studente viših godina osnovnih studija.

Osim ovih predmeta, postoji i „Stručna praksa“ na master programima akreditovanim počevši od 2022 godine. Neke kompanije nude samo polaganje ovog predmeta, pošto on ne zahteva detaljnije odbrane urađenog, te se nalaze u odvojenom spisku niže.

Zainteresovani se mogu javiti na mail profesoru Milošu Rackoviću, rackovic@dmi.uns.ac.rs.

Kompanije sa mogućnošću polaganja ispita

Neke kompanije su dostavile dodatne podatke o svojim programima praksa, što možete ispratiti na odgovarajućim dodatnim stranicama (klikom na ime kompanije ako postoji link).

Kompanije koje nude polaganje predmeta „Informatički projekat“ i „Stručna praksa“:

Kompanije koje nude polaganje predmeta „Stručna praksa“:

  • Cropt DOO, Novi Sad
  • Endava DOO, Beograd
  • EPAM Systems DOO, Beograd
  • Ubisoft DOO, Beograd