Sporazumi sa kompanijama (studentska praksa)

Departman na matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta ima zaključen ugovor sa preko trideset IT kompanija koje nude studentsku praksu. Na ovaj način studenti mogu da steknu važno iskustvo rada u IT kompanijama u toku studija.

Sa mnogim komanijama je potpisan ugovor koji omogućava da studenti u okviru prakse polažu i neki ispit na fakultetu (kao što je Informatički projekat ili neki od seminara). Međutim sa nekima to nije slučaj, pa su kompanije odvojene u dve grupe.

Kompanije sa mogućnošću polaganja ispita

Pravilnik koji definiše saradnju između Departmana i firmi vezano za studentsku praksu se može pogledati ovde: Pravilnik

Dodatno, neke kompanije su napravile prezentacije za studente kakve se predstavljaju u okviru događaja dani orijentacije.

Kompanije koje nude studentsku praksu i više informacija o studentskoj praksi (klikom na ime kompanije možete videti više informacija o studentskoj praksi, ukoliko je kompanija dostavila te podatke Fakultetu):

Kompanije bez mogućnosti polaganja ispita

Sa sledećim kompanijama Fakultet ima potpisan ugovor o studentskim praksama, međutim ne postoji mogućnost direktnog polaganja ispita na osnovu urađenog na praksi:

  • Ubisoft DOO, Beograd