Rasporedi i važni datumi

Raspored časova i nastave

Raspored časova izlistava termine predavanja i vežbi za većinu predmeta. Kod nekih postoji po više grupa za neke forme nastave, što se tipično rešava u okviru predmeta. Mnogi predmeti imaju dodatne elektronske platforme za podršku i dodatne informacije. Nešto od toga je izlistano u odvojenom dokumenu, a za neke druge stvari se informacije dobijaju na predavanjima od nastavnika.

Raspored ispita

U ispitnim rokovima se ispiti zakazuju na različite načine u zavisnosti od potreba predmeta. Za mnoge aktivnosti, kao što su pismeni ispiti ili druge forme polaganja za velike količine studenata se pravi centralizovan raspored koji se uglavnom objavljuje dosta pre rokova. Usmene i završne delove uglavnom zakazuju profesori direktno. Većinu tih datuma možete naći u dokumentu ispod. Uvek savetujemo da pratite i druge forme obaveštavanja koja mogu postojati za predmet (tipično Moodle). Informacije koje dobijete direktno od predmetnog profesora i asistenta su tipično ažurnije od centralizovanih dokumenata.

Kalendar rada

Ovo je dokument koji Fakultet svake godine donosi za aktuelnu školsku godinu i određuje trajanja semestara, termine overe i upisa semestara, kao i ispitne rokove i praznike i neradne dane.

Master radovi

Za informatičke smerove važe dodatna pravila o master studijama, što uključuje definisane rokove za predaju prijave teme master rada, kao i kada se teme mogu braniti. Preporučujemo studentima da se na vreme upoznaju sa ovim pravilnikom, te da u skladu sa njim planiraju sve neophodne aktivnosti.