Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) 2024

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači sa višegodišnjim iskustvom predavanja na fakultetu.

Pripremna nastava za 2024. godinu je planirana od 24-27. septembra, svaki dan od 10-14 časova i održava se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4) u amfiteatru VII u prizemlju.

Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta.

Predviđene teme:

 • Osnovni pojmovi u programiranju
 • Jednostruka i višestruka grananja
 • Određena iteracija
 • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
 • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
 • Poređenje iteracija
 • Naprednije kombinovanje naredbi

Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači sa višegodišnjim iskustvom predavanja na fakultetu.

Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).

Nastava će se održavati u sledećim terminima:

Utorak 18. septembar 2018. Sala 65, treći sprat 14-18h
Sreda 19. septembar 2018. Sala 65, treći sprat 14-18h
Četvrtak 20. septembar 2018. Sala 65, treći sprat 14-18h
Petak 21. septembar 2018. Sala 65, treći sprat 14-18h

Da bi se stiglo do sale 65, potrebno je sa nakon ulaska u hol Departmana poći gore stepenicama koje su odmah tu desno, popeti se na treći sprat i otići skroz do kraja hodnika. Sale su označene brojevima iznad vrata.

Predviđene teme:

 • Osnovni pojmovi u programiranju
 • Jednostruka i višestruka grananja
 • Određena iteracija
 • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
 • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
 • Poređenje iteracija
 • Naprednije kombinovanje naredbi