Konkurs

Sve informacije (a naročito trenutno otvorene konkurse) o upisu na sve nivoe akademskih studija možete pronaći na sajtu Prirodno matematičkog fakulteta

www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis/