Katedra za računarske nauke

KATEDRA ZA RAČUNARSKE NAUKE

Sajt Katedre: https://perun.pmf.uns.ac.rs

Katedra za računarske nauke je najveća i jedna od najstarijih Katedara unutar Departmana za matematiku i informatiku. Članovi Katedre su aktivno uključeni u naučno-istraživački rad i učestvovali su ili vodili preko 40 međunarodnih i domaćih projekata, od kojih je 10-ak još uvek u toku. Kroz nekoliko programa za razmenu nastavnika i studenata, članovi Katedre su učestvovali u nastavnim aktivnostima na brojnim univerzitetima u mnogim (uglavnom) evropskim zemljama. Članovi katedre imaju i naučnu i nastavnu saradnju sa univerzitetima u Aziji i Australiji.
Na Katedri je doktoriralo više od 15 kandidata, od kojih su neki nastavili svoju karijeru u inostranim kompanijama.

Članovi katedre

 1. dr Mirjana Ivanović, redovni profesor
 2. dr Vladimir Kurbalija, redovni profesor, šef Katedre
 3. dr Milos Radovanović, redovni profesor
 4. dr Aleksandra Klašnja-Milićević, vanredni profesor
 5. dr Miloš Savić, vanredni profesor
 6. dr Doni Pracner, docent
 7. dr Davorka Radaković, asistent sa doktoratom
 8. dr Gordana Rakić, asistent sa doktoratom
 9. msc Jela Babić, asistent
 10. msc Mihailo Ilić, asistent
 11. msc Dušica Knežević, asistent
 12. msc Nataša Sukur, saradnik u nastavi
 13. msc Aleksandar Tomčić, asistent
 14. mr Ivan Pribela, samostalni stručnotehnički saradnik
 15. Andreja Simić, saradnik u nastavi

Nastavna delatnost

Katedra održava nastavu uglavnom iz “klasičnih” informatičkih predmeta vezanih za programiranje, strukture podataka i algoritme, programske jezike, konstrukciju kompajlera, softversko inženjerstvo, kvalitet softvera, veštačku inteligenciju… Osim toga pojedini članovi katedre predaju i predmete vezane za metodiku nastave informatike i obrazovnog softvera.
Članovi Katedre su učestvovali u nastavnim aktivnostima ili držali (i još uvek drže) potpune kurseve u Kini, Albaniji, Austriji, Madjarskoj, FYR Makedoniji, Portugalu, Grčkoj, Bugarskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Češkoj, Hrvatskoj, Rumuniji …

Naučna delatnost

Na Katedri aktivno radi nekoliko istraživačkih grupa, koje su objavile više od 600 radova sa koautorima iz desetina zemalja iz čitavog sveta. Osim u klasičnim oblastima informatike nekoliko članova katedre se uspešno bavi i istraživanjima u domenu metodike nastave informatike. Sledeće istraživačke grupe aktivno i uspešno rade na katedri:
Informatika u obrazovanju i obrazovanje u informatici, uključiv i elektronsko učenje (prominentni autori i vođe grupe: Aleksandra Klašnja-Milićević, Mirjana Ivanović)
Agenti i multi-agentski sistemi (prominentni autori i vođe grupe: Mirjana Ivanović)
Mašinsko učenje i veštačka inteligencija (prominentni autori i vođe grupe: Miloš Radovanović, Vladimir Kurbalija, Mirjana Ivanović)
Vremenske serije (prominentni autori i vođe grupe: Vladimir Kurbalija)
Analiza kompleksnih mreža (prominentni autori i vođe grupe: Miloš Savić, Mirjana Ivanović)
Kvalitet softvera (prominentni autori i vođe grupe: Gordana Rakić i Zoran Budimac)
Članovi Katedre imaju aktivne saradnike i međunarodne projekte u mnogim zemljama sveta, uključujući Japan, Kinu, Nemačku, Rumuniju, Poljsku, Portugal, Mađarsku, Sloveniju i mnoge druge zemlje.

Članovi Katedre od 2009. čine srž uređivačkog tima časopisa Computer Science and Information Systems (ComSIS), na čelu sa glavnim urednikom Mirjanom Ivanović. ComSIS je jedini časopis iz oblasti informatike u regionu indeksiran u Thomson Reuters SCI listi, i trenutno je kategorije M23.