Upisi ocena iz predmeta koje je držao profesor Zoran Budimac

Obaveštenje studentima koji su polagali ili polažu predmete koje je držao profesor Zoran Budimac.

Studentima koji polažu ispite u septembarskom i daljim rokovima su zapisnici prebačeni kod drugih nastavnika, pa će u skladu sa tim biti obavljeni i ispiti i upisi ocena. Molimo studente da prate obaveštenja na odgovarajućim moodle kursevima ili da se obrate nastavnicima i asistentima u slučaju neke vanredne situacije.

Studenti koji imaju upisane ocene u zapisnike iz nekih ranijih rokova, ali nemaju potpis u indeksu, trebaju da se jave novododeljenim nastavnicima sa informacijama o tome o kom predmetu se radi i u kom roku je položen.

Predmeti i nastavnici

 • Uvod u softversko inženjerstvo: dr Doni Pracner;
 • Softversko inženjerstvo: dr Doni Pracner;
 • Operativni sistemi 1: dr Doni Pracner;
 • Merenje softvera: dr Doni Pracner;
 • Napredno funkcionalno programiranje: dr Miloš Radovanović;
 • Softversko inženjerstvo za kritične sisteme: dr Miloš Savić;
 • Softversko inženjerstvo u kritičnim sistemima: dr Miloš Savić;
 • Metodologija istraživanja (Research Methods): dr Mirjana Ivanović;
 • Metodi istraživanja: dr Mirjana Ivanović;
 • Seminarski rad B: Objektno programiranje uživo uz Pharo: dr Vladimir Kurbalija;
 • Seminarski rad C: Napredni aspekti dizajna softvera: dr Vladimir Kurbalija;
 • Seminarski rad D: Odabrane teme analize softvera: dr Vladimir Kurbalija;
 • Arhitektura, dizajn i obrasci: dr Vladimir Kurbalija;
 • Formalni metodi u inženjerstvu: dr Vladimir Kurbalija;
 • Napredne teme softverskog inženjerstva: dr Vladimir Kurbalija;
 • Softverski praktikum 1: Veštine komunikacije: dr Vladimir Kurbalija;
 • Softverski praktikum 2: Alati i okruženja u razvoju softvera: dr Vladimir Kurbalija

Početak nastave u letnjem semestru

1. Termin početka nastave u letnjem semestru školske 2021/2022. godine je ponedeljak 21. februar 2022. godine.

2. Nastava u letnjem semestru će se održavati po istim modelima kao u zimskom semestru.

3. Za studente koji su usled problema sa virusom COVID-19 bili sprečeni da polažu predispitne/ispitne obaveze u januarsko-februarskom ispitnom roku, u periodu od 17-22. februara organizovaće se dodatni termini polaganja.

Polaganje predispitnih obaveza će biti 18. februara 2022. u 11h u Amfiteatru 1 (A1).

Prijave problema u vezi polaganja prouzrokovanih COVID-19

Podsećamo studente da probleme imaju u vezi sa pohađanjem nastave, a naročito u vezi polaganja ispita ili testova zbog virusa mogu prijaviti na adresu covid@dmi.uns.ac.rs.

Ovo uključuje studente koji su zaraženi ili u samoizolaciji, ali i one koji imaju problema sa ulaskom u državu zbog pooštrenih mera na granicama ili sličnih problema.

Naglašavamo da je jako važno da se studenti javljaju na ove centralizovane spiskove, da bi se na osnovu njih mogle donositi adekvatne odluke. Naravno da je pored toga u redu i poželjno da se studenti javljaju direktno nastavnicima kod kojih imaju obaveze koje ne mogu da ispune, ali poželjno je da se urade prijave na oba mesta.

Takođe podsećamo studente da je nošenje maski u prostorijama Deparmana obavezno.

Majski ispitni rok

Prema odluci Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta, odobrava se održavanje majskog ispitnog roka.

Prijava ispita traje do 29.4.

Ispitni rok će biti održan u periodu 8.5 – 9.5. i 15.5 – 16.5.

U ispitnom roku će studenti informatike moći da polažu isključivo završne delove ispita, ne i predispitne obaveze.

Predispitne obaveze u vanrednim rokovima

Veće Departmana za matematiku i informatiku na elektronskoj sednici održanoj 18.septembra 2020. godine donelo je odluku kojom se odobrava polaganje preispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 u školskoj 2019/2020. godini, za ispite koji se polažu po modelu B. Student ce moći da polaže predispitne obaveze samo iz jednog predmeta, uz prethodnu najavu predmetnom nastavniku. Za ostale modele polaganja ispita u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 neće biti moguće polaganje predispitnih obaveza.

U vanrednom ispitnom roku Oktobar 3 u školskoj 2019/2020. godini neće biti moguće polaganje predispitnih obaveza.

Termin  polaganja predispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 za ispite koji se polažu po modelu B: subota 26. septembar 2020. 9h.

Student može da polaže predispitne obaveze iz samo jednog predmeta, uz prethodnu prijavu ispita i najavu predmetnom nastavniku.

Vanredni ispitni rokovi

Na Prirodno-matematičkom Fakultetu se odobrava održavanje vanrednih ispitnih rokova – oktobar 2 i oktobar 3.

 • prijava ispita za oktobar 2 je 24. i 25.9.2020.
 • ispitni rok za oktobar 2 je od 28. do 30.9.2020.
 • prijava ispita za oktobar 3 je 1. i 2.10.2020.
 • ispitni rok je od 5. do 7.10.2020.

Troškovi prijave ispita su 2000,00 dinara.