Majski ispitni rok

Prema odluci Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta, odobrava se održavanje majskog ispitnog roka.

Prijava ispita traje do 29.4.

Ispitni rok će biti održan u periodu 8.5 – 9.5. i 15.5 – 16.5.

U ispitnom roku će studenti informatike moći da polažu isključivo završne delove ispita, ne i predispitne obaveze.

Predispitne obaveze u vanrednim rokovima

Veće Departmana za matematiku i informatiku na elektronskoj sednici održanoj 18.septembra 2020. godine donelo je odluku kojom se odobrava polaganje preispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 u školskoj 2019/2020. godini, za ispite koji se polažu po modelu B. Student ce moći da polaže predispitne obaveze samo iz jednog predmeta, uz prethodnu najavu predmetnom nastavniku. Za ostale modele polaganja ispita u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 neće biti moguće polaganje predispitnih obaveza.

U vanrednom ispitnom roku Oktobar 3 u školskoj 2019/2020. godini neće biti moguće polaganje predispitnih obaveza.

Termin  polaganja predispitnih obaveza u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 za ispite koji se polažu po modelu B: subota 26. septembar 2020. 9h.

Student može da polaže predispitne obaveze iz samo jednog predmeta, uz prethodnu prijavu ispita i najavu predmetnom nastavniku.

Vanredni ispitni rokovi

Na Prirodno-matematičkom Fakultetu se odobrava održavanje vanrednih ispitnih rokova – oktobar 2 i oktobar 3.

  • prijava ispita za oktobar 2 je 24. i 25.9.2020.
  • ispitni rok za oktobar 2 je od 28. do 30.9.2020.
  • prijava ispita za oktobar 3 je 1. i 2.10.2020.
  • ispitni rok je od 5. do 7.10.2020.

Troškovi prijave ispita su 2000,00 dinara.