O sajtu

Ovo je sajt Odseka zа informatiku i u okviru njega treba da se nalaze informacije koje su relevante za sam Odsek, ukljčujući podatke o studijskim programima i održavanju nastave koja je u domenu Odseka.

Budući da je Odsek deo Departmana za matematiku i informatiku, a samim tim i Prirodno-matematičkog fakulteta, relevantne informacije se nekad nalaze na odgovarajućim višim instancama. U opštem slučaju se ulaže napor da se bitne informacije ulinkuju i odavde, ponove vesti ili postave linkovi na odgovarajuće vesti, ali je moguće da se dese propusti.