Pripreme za prijemni iz matematike i informatike I ciklus

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, organizuje pripremu za visokoškolsku nastavu matematike i informatike i za prijemni iz matematike i informatike za buduće studente matematike i informatike.

Nastava u I ciklusu će se održavati sledećim danima:

  1. Subota, 7. decembar 2019, od 10-13 časova, Amfiteatar I
    • Uvodna reč profesora dr Miloša Rackovića o upisu na fakultet i prijemnom ispitu,
    • Iskazna logika
  2. Subota, 14. decembar 2019, od 10-13 časova, Amfiteatar I
    • profesor dr Đurđica Takači – pripreme za prijemni ispit – Funkcije

Pripreme su besplatne.

Raspored za II ciklus februar-april i III ciklus juni biće naknadno
određeni.

Časovi se organizuju u zgradi Departmana za matematiku i informatiku i
Departmana za fiziku.