Podsetnik za sistematske preglede i spisak studenata I godine koji nisu izvršili pregled

Podsećamo studente koji dosada nisu obavili sistematski pregled da je on obavezan i da ga mogu izvršiti i naknadno.

Analizom podataka iz zdravstvenog informacionog sistema Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, dobijeni su podaci o broju studenata I godine koji su obavili sistematski pregled tokom školske 2019/2020 u terminu od 10.02. do 14.02.2020. Prema dobijenim podacima od ukupno 622 studenata njih 275 (44,2%) je obavilo sistematski pregled.