Nastava 2020/21.

Obaveštenje za studente informatike:

Na Veću Odseka za Informatiku je odlučeno sledeće:

– sve računarske vežbe će u zimskom semestru 2020/21. biti držane online, zbog nedostatka prostora za distanciranje

– sva redovna predavanja i vežbe će biti ili držane kompletno online ili će biti omogućeno da se nastava prati i online (direktno
ili odloženo sa snimcima)

– polaganja predispitnih obaveza će biti definisana po predmetima, u zavisnosti od mogućnosti nešto će biti organizovano online, a nešto
uživo

U planu je i kreiranje spiska predmeta sa njihovim planiranim izvođenjem (online ili uživo).

Dakle, naglašavamo da će svi studenti koji su sprečeni da prisustvuju uživo (bilo zbog zdravstvenih problema, imunokompromitovanosti sebe
ili drugih u domaćinstvu, ili drugih razloga) moći da prate nastavu u nekom obliku.