Podsetnik na termine za upis godine

Upis u školsku 2020/2021. godinu na svim nivoima studija će se vršiti u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju, Statuta PMF-a i godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021. godinu do 31.10.2020, a izuzetno, iz opravdanih razloga, na lični zahtev studenta – najkasnije do 16. novembra 2020. godine (naknadni upis).