Rok za predaju prijave teme master rada

Podsećamo studente da za master smerove informatike važi dodatni pravilnik koji definiše datume do kada se mora predati prijava teme, kao i kada je moguće braniti tako prijavljene radove.

Jedan od ovih rokova je 1. april, koji se sada bliži, a sledeći rok je 1. jul. Savetujemo studentima da na vreme planiraju sve aktivnosti vezane za odbranu master rada.