Elektronski upis godine

Studenti se od 28.9. do 31.10. mogu elektronski upisati na više godine studija. Naknadni upis je do 12.11.2021.

Studenti koji izlaze na ispite u dodatnim rokovima se upisuju tek nakon završenih odgovarajućih ispitnih rokova.