Obaveštenje za kompanije – mogućnost saradnje na seminarima

Odsek za informatiku obaveštava kompanije sa kojima ima potpisan ugovor o izvođenju prakse da mogu predložiti sadržaje kojima će se studenti baviti u okviru predmeta Seminarski rad A i C. Očekuje se da se tu radi o nekim modernim ili naprednim tehnikama koje su prikladne za izradu seminarskih radova. Seminarski rad A je predviđen za niže godine redovnih studija, dok je Seminarski rad C predviđen za studente master studija ili za studente viših godina osnovih studija.

Zainteresovani se mogu javiti na mail profesoru Milošu Rackoviću, rackovic@dmi.uns.ac.rs.