Obaveštenje za studente 1. godine studijskih programa na Departmanu za matematiku i informatiku

Studenti 1. godine će od ponedeljka 18.07.2022. godine u periodu od 10 do 12 časova na šalteru Studentske službe moći da preuzmu svoje indekse.

Uz indekse će dobiti i tri pimerka Uverenja o statusu studenta.