Softverski praktikum 2 – odabir pod predmeta

Studenti prve godine (i viših) koji su odabrali da slušaju Softverski praktikum 2 mogu naći dodatne informacije o pristupanju zajedničkom kursu, ponuđenim pod predmetima i prijavljivanju na iste u sledećem obaveštenju:

Softverski praktikum 2 2022-23