Akreditovan novi program osnovnih akademskih studija Bioinformatika

Od ove školske godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu upisujemo prvu generaciju studenata na osnovne akademske studije Bioinformatike. Realizacija novog programa poverena je nastavnicima i saradnicima sa Departmana za biologiju i ekologiju i Departmana za matematiku i informatiku. Ovaj atraktivan program omogućiće studentima da steknu neophodna znanja iz biologije i informatike. Zvanje po završetku studija: diplomirani bioinformatičar.

Uključite se u ovu dinamičnu i brzorastuću oblast i analizirajte biološke podatke koristeći savremena dostignuća u informatici, uključujući i veštačku inteligenciju.

Više informacija možete pronaći na sajtu departmana za biologiju.