Aleksandar Tomčić

istraživač pripravnik

Računarske nauke

kancelarija
DMI&DF, treći sprat, 59
telefon
(485)-2877
e-mail
aleksandart@dmi.uns.ac.rs
lični sajt