Marko Savić

docent

Teorijske osnove informatike

kancelarija
DMI&DF, prizemlje, 14
telefon
(485)-2796
e-mail
marko.savic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt