ERYCE AG

• Kontakt podaci
http://www.eryce.com
◦ email: intern@eryce.com, careers@eryce.com

Kompanija Eryce AG, sa administrativnim sedištem u Švajcarskoj i razvojnim centrom u Novom Sadu bavi se razvojem softvera i web aplikacija kao i kreiranjem poslovnih platformi sa kompleksnim funkcionalnostima. Sa klijentima negujemo dugoročne partnerske odnose i imamo proaktivni pristup poslovnim rešenjima. Kontinuirano radimo na povećanju svesnosti klijenata i korisnika o najboljim rešenjima, vršimo procenu rizika i njima uspešno upravljamo. Poslujemo na američkom i evropskom tržištu, a radimo na širenju poslovanja i na azijski kontinent.

Program prakse u Eryce AG organizuje se onda kada postoje kapaciteti za njeno sprovođenje. Praksa traje 3 meseca i praktikanti su ohrabreni da se angažuju kroz puno radno vreme. Ipak, veoma smo fleksibilni kada su fakultetske obaveze u pitanju jer smo svesni da su studenti u obavezi da redovno pohađaju predavanja i polažu kolokvijume i ispite. Svaki praktikant ima svog mentora koji mu zadaje dnevne zadatke i pruža mu podršku tokom celog procesa. Da bi se studenti uključili u program prakse, potrebno je da prođu kroz proces selekcije koji nam pomaže da utvrdimo trenutni nivo znanja i prema tome kreiramo program prakse. Takođe, na taj način se trudimo da pronađemo najmotivisanije i najposvećenije kandidate, koji svoje mesto vide u našem okruženju. Zbog toga, veoma smo otvoreni da studente upoznamo sa firmom, projektima i načinom na koji radimo.

Proces selekcije sastoji se od HR razgovora i tehničkog testiranja. U tehničko testiranje uključeni su i programeri koji su zaposleni u firmi, i od kojih studenti mogu da dobiju dragocenu povratnu informaciju i uputstva za dalje učenje i usavršavanje. Za tehničko testiranje nije potrebna prethodna priprema. Na osnovu nekolicine pitanja i praktičnih zadataka, cilj nam je da u određenoj meri procenimo kandidatovo znanje i veštine. Tokom prakse, studenti će imati priliku da steknu iskustvo u radu sa poslednjim tehnologijama i alatima iz oblasti software development-a kao i iz oblasti UX/UI dizajna. Takođe, biće uključeni u projekte, gde će imati priliku da rade u dinamičnom okruženju i steknu praktično iskustvo u primeni agilnih metodologija. Po završenoj praksi, studenti polažu test iz oblasti koju su obrađivali u toku prakse. Rezultat na testu oslikava nivo stečenog znanja tokom perioda studentske prakse. Za studente koji pokažu izuzetne rezultate i zalaganje, postoji mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa u našoj firmi.

Oblasti uključene u studentsku praksu:
• UX/UI design
• Web Development (HTML5, CSS, Angular, JavaScript, Typescript, Coffeescript)
• Software Development (Java, Java Spring, AWS, Python)
• DevOps (AWS, Docker, Kubernetes, Pupett)
• Data Science (Machine Learning, AI, Big Data)
• QA/Testing (Manual Testing, Automated Testing)

Za studente na praksi pripremili smo:
• Trajanje prakse: 3 meseca
• Mentorstvo tokom rada
• Priliku za rad sa iskusnim profesionalcima
• Iskustvo u radu sa agilnim metodologijama
• Dinamično i prijateljsko radno okruženje
• Odličan materijal za vaš budući portfolio
• Preporuke po završetku prakse

Potrebna predznanja
• UX/UI design
◦ Osnovni rad sa grafičkim programima iz Adobe familije
◦ Osnove dizajna
◦ Osnove tipografije
• Web Development
◦ Osnove HTML/CSS,
◦ Osnovno poznavanje JavaScript-a
• Software Development
◦ Java programski jezik
◦ Položen ispit iz Baza podataka
◦ Poželjno položeni ispiti – OOP 1 i 2
◦ Poželjno položeni ispiti – SPA 1 i 2
• QA
◦ Osnove Java programskog jezika

Svi zainteresovani mogu da se prijave na intern@eryce.com ili careers@eryce.com i pošalju svoj CV i motivaciono pismo. Odluka o prijemu studenata na praksu donosi se nakon obrade prijavne dokumentacije i završetka procesa selekcije. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji ispune sve preduslove.

Šta kažu bivši praktikanti, a sadašnji zaposleni u našoj frimi?

Milan Dojić

Eryce je pravi početni korak u karijeri za svakog studenta. Došao sam ovde na praksu jer mi je bilo omogućeno da se posvetim studiranju koliko mi je potrebno pored posla, a ostao sam zbog odlične radne atmosfere, fleksibilnog radnog vremena i izazovnih projekata.

Aleksandar Petrović

Studentska praksa u Eryce-u je bila sledeći korak u mojoj karijeri. To mi je omogućilo da dodatno istražim nove oblasti, kao i da primenim u praksi znanja koja sam sticao do tada.
Odličan timski duh u Eryce-u i agilno okruženje omogućili su mi da se lako prilagodim projektima i zato sam i sada tu.

Srđan Brkić

Tokom završnih godina na fakultetu, došao sam na studentsku praksu u Eryce. Imao sam priliku da se posvetim studijama, primenim do sada stečena znanja i da naučim nove tehnologije. Nakon prakse, sam dobio izbor da ostanem, i ostao sam zbog prijatne atmosfere u timu i prilike da učim i napredujem.