Execom

Veb sajt: www.execom.eu
Mejl: info@execom.eu
Social media: Facebook; Twitter; Linkedin; Instagram

Execom je softverska kuća koja posluje od 1995. godine kao potpuno nezavisan solution provider sa pretežno stranim klijentima i sopstvenim R&D odeljenjem. Naš portfolio projekata je veoma širok – od telekomunikacione industrije, preko automatizacije hardverskih komponenti za hemijsku analizu, pametnih kuća, nadgledanja sistema za proizvodnju čiste energije i IoT rešenja, do bankarstva i finansija. Najviše projekata radimo u C#, Javi i C++, a bavimo se i Mobile i Web razvojem. Zaposleni u Execomu rade u različitim domenima i svaki novi projekat je odlična prilika za učenje i primenu novih tehnologija. S obzirom na individualni pristup profesionalnom razvoju, Execom gaji kulturu učenja i deljenja znanja i konstantnog napredovanja. Naši IT eksperti su govornici na inostranim konferencijama, osvajači nagrada na hakatonima, timski igrači posvećeni svom poslu i kolegama, vrsni poznavaoci svog domena i projekata i edukatori mlađih generacija.

Studentske prakse organizujemo tokom cele godine i imamo razvijen program stipendiranja. Uobičajeno trajanje prakse je 160 radnih sati, tj. četiri radne nedelje. Nakon prijave, kandidati dolaze na razgovor i upoznavanje, sledi testiranje, a na osnovu položenog testa pozivamo ih na praksu. Studenti tokom prakse imaju mentora, u dogovoru sa kojim se raspoređuju na projekte u zavisnosti od svojih interesovanja, prethodnih znanja i oblasti u kojima bi želeli da napreduju. Najčešće su u pitanju interni projekti na kojima rade samostalno ili u grupi od dva do tri studenta. Svaki student može da očekuje osmišljenu i svrsishodnu praksu, tokom koje stiče realan osećaj o radu u Execomu, našoj kulturi, kao i izazovima i uzbuđenjima koji ih čekaju tokom karijere.

careers@execom.eu