EXLRT d.o.o.

EXLRT d.o.o.
Website: http://www.exlrt.com/
Mail: Careers@exlrt.com, Info@exlrt.com, Daniela.Cerveni@exlrt.com
Facebook: https://www.facebook.com/exlrt/
Twitter: https://twitter.com/exlrt
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/exlrt/, https://www.linkedin.com/showcase/exlrt-careers/

EXLRT je kompanija koja se bavi pružanjem usluga iz oblasti razvoja softvera. Sedište kompanije se nalazi u Naarden-u u Holandiji, a glavni razvojni centar kompanije je smešten u Srbiji, u Novom Sadu. Od 2007. godine, kada je kompanija osnovana, pa sve do današnjih dana, kvalitet softverskih rešenja na čijoj implementaciji smo radili i kvalitet usluga koje pružamo klijentima je prepoznat od strane najvećih svetskih brendova, poput Turkish Airlines, Disneyland Paris, IBM i mnogih drugih kompanija sa liste Fortune 1000. Tehnologije koje u radu koristimo su Java, .NET i .NET bazirani sistemi za upravljanje sadržajem (CMS).

EXLRT nudi praksu vezanu za .NET tehnologije i C#. Praksa traje mesec dana i podrazumeva dolazak praktikanta u prostorije firme svakog radnog dana u trajanju od 8 časova. Tokom prakse se radi na sticanju praktičnih znanja iz navedenog domena , u timu sa grupom iskusnih mentora.
Oblasti koje se pokrivaju praksom su sledeće: objekti, klase, kolekcije, generika, tipovi, nasleđivanje, interfejsi, polimorfizam, delegati, refleksija, LINQ, lambda izrazi, kontrola toka programa, dynamic programiranje, konkurentno programiranje…itd.
Nakon predjenih tema predvidjenih za praksu i uspešno odrađenih zadataka, praktikanti imaju prilike da stečeno znanje primene u praksi izradom projekta (web aplikacija) gde se radi na sticanju znanja iz sledećih oblasti: ASP.NET, MVC, JavaScript, CSS, Git.
Uslov za pohađanje prakse u EXLRT-u je položen tehnički test, gde će se testirati predznanje iz objektno orijentisanog programiranja, osnova programiranja, osnova baza, poznavanje web tehnologija i tome slično.

Kontakt osoba: Daniela Červeni, saradnik u ljudskim resursima Daniela.Cerveni@exlrt.com