ICodeFactory

ICodeFactory d.o.o.

Kontakt podaci:

Web sajt: http://www.icodefactory.com
Mejlovi:
• hello[at]icodefactory[dot]com
• jobs[at]icodefactory[dot]com
Društvene mreže:
• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/icodefactory/
• Twitter: https://twitter.com/icodefactory
• Facebook: https://www.facebook.com/ICodeFactory/
• Instagram: https://www.instagram.com/icodefactory/

Kratak opis kompanije:

ICodeFactory je kompanija koja se bavi kompletnim procesom razvoja softvera od ideje do produkcije, profesionalnom obukom programera i konsultantskim uslugama sa preko 150.000 aktivnih poslovnih korisnika u najvećim svetskim kompanijama sa liste Fortune Global 500.
Softver koji kompanija razvija dobitnik je Plug&Work nagrade za najbolje poslovno rešenje iz oblasti upravljanja znanjem na jednom od najvećih sajmova na svetu – CeBIT.
Jedinstven spoj Microsoft Official Curriculum trenerskog iskustva sa praktičnim iskustvima na realnim projektima, omogućava zaposlenima da steknu širok spektar veština na jednom mestu.
Pored dobro poznate besplatne Microsoft obuke, koju organizuje više puta godišnje, ICodeFactory omogućava studentima tehničkih usmerenja da u okviru kompanije obavljaju svoje studentske prakse.

Koje oblasti obuhvata besplatna Microsoft obuka?

Rad sa Microsoft sertifikovanim trenerima iz sledećih oblasti:
• Programming in C#
• Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
• Developing ASP.NET MVC Web Applications
• Developing Microsoft Azure and Web Services

Da li postoji ulazni test?

Postoji ulazni tehnički intervju na osnovu koga se analiziraju znanja studenta, pravi se profil trenutnih tehničkih veština studenta i postavlja se cilj prakse.
Cilj prakse je uvek sticanje odgovarajućih novih tehničkih veština, ali i veština neophodnih za kvalitetnu saradnju na timskim projektima.

Koja su potrebna predznanja?

Neophodan je zadovoljavajući nivo znanja iz sledećih oblasti:
• Objektno-orijentisano programiranje
• Strukture podataka i algoritmi
• Baze podataka

Kada se obavlja praksa?

Praksa se obavlja u radno vreme kompanije, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, a u skladu sa obavezama studenta na fakultetu.

Gde se obavlja praksa?

Sedište firme je u Zrenjaninu, ali se praksa obavlja u našem razvojnom centru koji se nalazi u Novom Sadu, u ulici Hajduk Veljkova 11, Master Centar, službeni ulaz V, 4. sprat.

Kontaktirati kompaniju na broj telefona: +381 21 41 77 08 ili email jobs[at]icodefactory[dot]com.