M&I Systems

O M&I Systems

M&I Systems Group se nalazi na IT tržištu preko 30 godina i poseduje porfolio projekata sa kompanijama koje predstavljaju tržišne lidere u svojim industrijama i oblastima poslovanja, kao i partnersku mrežu sa najpoznatijim svetskim IT kompanijama.

Prateći trendove i potrebe tržišta, uz pomoć savremenih tehnologija, M&I Systems Group omogućava kompanijama da postignu digitalnu transformaciju celokupnog poslovanja, unaprede poslovnu kulturu i stvore prilike za rast, inovacije i konkurentnost na tržištu.

Osnovna delatnost poslovanja Grupe fokusirane su na razvoj sopstvenih proizvoda, implementaciju, tehnološke, konsultantske i usluge podrške.