Prezentacije studenskih praksi

Ispod se mogu naći prezentacije nekoliko softverskih kompanija koje imaju ugovor o praksi sa Fakultetom i šta oni nude zainteresovanim studentima.

Prezentacije su spremane za letnji semestar 2020/21: