QA Cube d.o.o.

Kontakt osoba:
Maja Davidov, maja.davidov@qacube.com, 021/544 041

Web:
www.qacube.com

Delatnost:
Razvoj „QACube” proizvoda, platforme za izveštavanje i analizu podataka

Opis prakse:
Praktikanti dobijaju konkretan zadatak koji pokriva neke ili više oblasti kao što su Java spring, HTML/CSS, Javascript, restAPI, D3 Javascript biblioteka i sl. U zavisnosti od dužine prakse se formira i zadatak koji treba da se uradi. Tokom celokupnog trajanja prakse dostupan je mentor, kao i ostale kolege koje bi mogle savetima da pomognu praktikantu da reši zadatak. Mentor je u obavezi da nadgleda kod i da daje sugestije o ispravkama ili greškama, a na kraju i sam ocenjuje rad praktikanta.

Potrebna predznanja:
• Tehnička operativnost
• Studiranje informatičkih ili matematičkih smerova na Prirodno-matematičkom fakultetu ili Fakultetu tehničkih nauka
• Napredan nivo poznavanja engleskog jezika

Druge informacije i pravila:
Dužina trajanja studentske prakse zavisi od zahteva fakulteta, tačnije predmeta za koji je potrebno pohađati praksu. Kompanija QA Cube na kraju prakse izdaje potvrdu o završenoj praksi i overava sve obrasce sa fakulteta vezane za studentsku praksu koji su potrebni praktikantu.