Sixsentix d.o.o.

Kontakt osoba:
Maja Davidov, maja.davidov@sixsentix.com, 021/544 041

Web:
www.sixsentix.com

Delatnost:
Testiranje softvera, Risk-based Functional & Non-functional Testing, automatizacija testiranja, Agile Software Testing

Opis prakse:
Obuka na alatu Tricentis Tosca
Stručne prezentacije:
• „Testing in General“
• „Agile & SCRUM“
• „Agile Software Testing (SWAT) Approach“
• „Tools Introduction (Mail, Skype, Jira, Confluence)“
• „QACube Introduction“
• Testing proces na projektu “Vehicle Insurance”

Potrebna predznanja:
• Tehnička operativnost
• Studije informatičkih ili matematičkih smerova
• Napredan nivo poznavanja engleskog jezika

Druge informacije i pravila:
Dužina trajanja studentske prakse zavisi od zahteva fakulteta, tačnije predmeta za koji je potrebno pohađati praksu. Kompanija Sixsentix na kraju prakse izdaje potvrdu o završenoj praksi i overava sve obrasce i formulare sa fakulteta vezane za studentsku praksu koji su potrebni praktikantu.