Typhoon HIL

Typhoon HIL (Tajfun HIL d.o.o.)

Web: www.typhoon-hil.com
Facebook: https://www.facebook.com/TyphoonHIL/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/typhoon-hil-inc/
YouTube: https://www.youtube.com/user/TheTyphoonHIL
Twitter: https://twitter.com/TyphoonHIL

Tajfun HIL je globalni inovator u primeni pristupa „Controller-Hardware-in-the-Loop (cHIL)” u elektroenergetici. Naši sistemi za testiranje invertera, konvertera i ostalih softverski kontrolisanih elektroenergetskih uređaja nalaze se u laboratorijama svih vodećih svetskih elektronergetskih kompanija, kao i u laboratorijama mnogih vodećih univerziteta, a u poslednje vreme, naši sistemi postaju sve zanimljiviji i proizvođačima hibridnih i električnih vozila.

U skladu sa tim, rad u kompaniji Tajfun HIL počiva na inovativnosti i sposobnosti pronalaženja
novih i boljih rešenja za postojeće, kao i za nove probleme. Zbog toga smo Tajfun HIL učinili mestom na kome rad predstavlja način za ostvarivanje ličnog napretka i stvaranje ekološke budućnosti bazirane na pametnim elektro mrežama i upotrebi obnovljivih energenata. Prijavljivanjem za posao u našoj kompaniji, stičete mogućnost da se pridružite dinamičnom i agilnom timu stručnjaka iz različitih visokotehnoloških oblasti, gde ćete imati priliku da konstantno napredujete u struci, kao i da ostvarite svoj pun potencijal kroz individualni doprinos timskom radu.

Konačno, rad u Tajfun HIL-u može da vas odvede u različite krajeve sveta u okviru pružanja podrške našim mušterijama i sticanja novih znanja u radu sa kolegama iz našeg internacionalnog tima u Bostonu i Cirihu.


Dragi studenti,

Zadatak koji biste dobili na praksi u kompaniji Typhoon HIL, zahtevao bi upotrebu mnogih znanja koja ste stekli u dosadašnjem školovanju, ali bi dobrim delom obuhvatao i veštine koje bi za vas bile nove – nadamo se da to vidite kao izazov i nešto sa čime bi se rado uhvatili u koštac!

Konkretno, naš Modeling tim bavi se različitim aktivnostima vezanim za matematičko modelovanje električnih kola sa akcentom na elektroenergetske sisteme, popularne Mikro Mreže i uređaje energetske elektronike. Trenutno, jedan od većih taskova u ovom timu svodi se na redizajn matematičkog algoritma za rešavanje električnih kola i njegovu implementaciju u programskom jeziku Python.
Integralni delovi ovog sveobuhvatnog i trajnog posla biće vezani za proveru algoritamske efikasnosti rezultujućeg softvera, gde će akcenat biti na diskretizovanim elementima prethodno modelovanih jednačina sistema: kako se prevashodno radi o matričnom računu, poznavanje linearne algebre, numeričke linearne algebre i optimizacionih metoda  više je nego poželjno, dok bi se poznavanje teorije grafova moglo smatrati korisnim. Pored toga, imajući u vidu da se implementacija izvodi u programskom jeziku Python, upoznatost sa njegovom sintaksom predstavljala bi prednost, mada je zbog njene jednostavnosti dovoljno iskustvo sa bilo kojim objektno-orijentisanim programskim jezikom, ili C-om.

Kao deo našeg IT tima, bili biste zaduženi za administraciju računarske mreže i računara i podršku zaposlenima, otvaranje naloga i dodavanja prava za servise Office 365, SVN, GIT, Trac, Redmine, kao i nabavku i instalaciju računarskih komponenti.Osim toga, radili biste i na Istraživanju i implemantaciji novih tehnologija u oblasti interneta/web razvoja, računarske i mrežne sigurnosti (antivirus, firewall, kontrola softvera itd.)
Od predznanja je poželjno iskustvo u administraciji Windows i Linux operativnih sistema, poznavanje Microsoft Office/Office 365 alata, sistema za verzionisanje (svn, gitlab), kao i iskustvo iz konfigurisanja mrežnih uređaja LAN, WAN, WiFi, VPN.

Na kraju perioda koji biste proveli kod nas, ne bi bilo potrebe za eksplicitnim proverama stečenog znanja: tokom vremena angažovanosti na praksi u našoj kompaniji, imali biste mentora koji vas upućuje u tekuće obaveze, ali koji i prati vaše zalaganje i uspešnost. Samim tim, imali biste priliku za lični napredak, prikupljanje novih, upotrebljivih znanja, kao i sticanje upliva u funkcionisanje kompanije koja je na svetskom nivou predvodnik branše u kojoj posluje.


Milena Majstorović, Administration Specialist, careers.rs@typhoon-hil.com