Fondacija VizLore Labs

Fondacija VizLore Labs

Kontakt podaci
www.vizlore.com
info@vizlore.com
milenko.tosic@vizlore.com
sasha.pesic@vizlore.com

Fondacija VizLore Labs je privatna istraživačka organizacija fokusirana na inovativne projekte u domenu Interneta stvari (Internet of Things – IoT). VizLore Labs razvija sopstvenu IoT platformu koja uključuje cloud nivo, sa naprednim metodama za obradu podataka i donošenje upravljačkih odluka, i nivo kontrolera, zaduženih za prikupljanje senzorskih podataka i direktno upravljanje IoT procesima. VizLore platforma pruža korisnicima inovativni, unapredjen način za interakciju sa okruženjem i obavljanje dnevnih aktivnosti. Platforma takodje ukljucuje digitalnu osnovu baziranu na Blockchain tehnologiji. VizLore platforma i IoT servisi se koriste u istraživačkim i razvojnim projektima u Evropi i SAD. Projekti se obavljaju u domenima pametnih prostora (gradovi, zgrade, kuće), mobilnosti i IoT primenama u poljoprivredi, industriji hrane, energetskoj efikasnosti i kontrole ispravnosti vode.

◦ Oblasti koje se obrađuju:
▪ Razvoj servisa i aplikacija u domenu Interneta stvari baziranih na VizLore IoT platformi.
▪ Razvoj i testiranje web aplikacija, mobilnih aplikacija, cloud servisa u skladu sa aktuelnim projektima Fondacije.
▪ Implementacija i testiranje Blockchain sistema.
▪ Mrežni protokoli i sistemi.
▪ Rad na Raspberry Pi sistemu.

◦ Pravila:
▪ U dogovoru sa studentom se definiše razvojni projekat na kom će student ili grupa studenata da radi tokom prakse. U skladu sa projektom, student dobija mentora koji definiše i kontroliše izvršenje zadataka.
▪ Praksa traje minimalno mesec dana.
▪ Student treba da posećuje Fondaciju minimalno jednom nedeljno tokom radnih dana izmedju 10:00 i 17:00.
▪ Student na kraju nedelje piše kratak izveštaj svojih aktivnosti i prosledjuje ga mentoru na projektu.
▪ Na kraju perioda prakse student pravi demonstraciju i prezentaciju postignutih rezultata kojoj prisustvuju članovi Fondacije i odabrani profesori sa Fakulteta.
▪ Svaki student potpisuje standardni ugovor o poverljivosti informacija.

◦ Predznanja:
▪ Poznavanje barem jednog od programskih jezika: Python, Java, JavaScript, C++.
▪ Poznavanje osnova baza podataka i Internet sistema.
▪ Spremnost na samostalan i timski rad na praktičnim projektima.
▪ Poznavanje Engleskog jezika za čitanje dokumentacije i pisanje izveštaja.

Kontakt osoba

Milenko Tošić, direktor Fondacije.
milenko.tosic@vizlore.com
+381644179669