Besplatne pripreme za prijemni

Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet 

u Novom Sadu, organizuje II ciklus  pripreme  za prijemni ispit iz MATEMATIKE za  buduće studente matematike, informatike i fizike. 

Nastava će se održavati sledećim danima:

1.Subota 01.02.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

2.Subota 08.02.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

3.Subota 22.02.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

4.Subota 29.02.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

5.Subota 07.03.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

6.Subota 14.03.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

7.Subota 21.03.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

8.Subota 28.03.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7;

9.Subota 04.04.2020  od 10-13 časova u Amfiteatru A7. 

U maju mesecu će se održati konsultacije po dogovoru, koje će biti naknadno objavljene.  

U junu će se održati III ciklus priprema neposredno pred prijemni i datumi će biti objavljeni kasnije.