Prezentacije stručnih praksi u kompanijama

Departman ima ugovor sa većim brojem softverskih kompanija u kojima studenti mogu raditi praksu koja može biti deo predmeta Informatički projekat.

Ove godine, budući da nije bilo praktično organizovati uživo događaje, nekoliko kompanija je poslalo prezentacije koje su spremali i koje predlažemo da zainteresovani studenti pogledaju.

Prezentacije stručnih praksi

Spisak kompanija koje nude praksu