„Linux install day“ na Departmanu

Na Departmanu se 16.10. U amfiteatru VII organizuje „Linux install day“, gde zainteresovani imaju priliku da im neko pomogne da instaliraju Linux na svoje računare, podese neke specifičnosti, ili uopšteno da saznaju više o tome zašto bi koristili Linux.