Informacije o upisu za informatičke smerove osnovnih studija

Rang liste za upis na studijske programe Informacione tehnologije i Računarske nauke nalaze se na sajtu PMF-a na stranici:

https://eportal.pmf.uns.ac.rs/#/app/prijemniRangListe?path=prijemniRangListe

A upis na osnovu tih rang listi će se obavljati prema rasporedu navedenom na stranici:

https://www.pmf.uns.ac.rs/2023/06/27/raspored-upisa/

Na stranici

https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis-dokumentacija/

nalazi se kompletan tekst konkursa gde u delu 5 (koji obrađuje dokumentaciju za prijavu i upis) imate navedeno i šta od dokumentacije je potrebno za sam upis, a u delu 6 su navedeni iznosi koje treba uplatiti.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis na budžetu prema svojoj prvoj želji se pojavljuju samo na jednoj rang listi i trebali bi da dođu na fakultet 4.7.2023. godine radi upisa.

U nekom od amfiteatara (najverovatnije A1) biće organizovano popunjavanje potrebne dokumentacije po grupama. Ukoliko kandidati nisu u mogućnosti da dođu 4.7.2023. mogu doći ili 3.7. ili 5.7 (samo tada u amfiteatru neće biti nikog od profesora sa informatike da pomogne prilikom odabira predmeta za slušanje). Na sam upis kandidat ne mora doći lično, može to da uradi i neka druga osoba umesto njih uz uslov da ponese svu potrebnu dokumentaciju.

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis na budžetu prema svojoj drugoj želji (nisu upali na budžet na studijskom program Informacione tehnologije, ali jesu upali na budžet na studijskom programu Računarske nauke) ukoliko žele da se upišu na naš fakultet, treba takođe da dođu 4.7.2023. godine i da se upišu na studijski program Računarske nauke. Ukoliko se kasnije otvori mesto na studijskom program Informacione tehnologije, biće im ponuđeno da se prebace na taj studijski program.

5.7.2023. godine u 12 časova se završava upis na budžet prema originalnim rang listama i već u poslepodnevnim časovima će se izvršiti prvo pomeranje lista. Svi kandidati koji su odustali od svog prava na upis na budžet (nisu se pojavili i upisali u period od 3.7. do 5.7.) biće izbrisani sa rang lista i njihova mesta će zauzeti oni koji su u prvobitnim listama bili niže rangirani. Zato svi kandidati koji u prvobitnim listama nisu ostvarili pravo na budžet, treba 5.7.2023. u poslepodnevnim ili večernjim časovima da pogledaju nove rang liste i ukoliko na tim novim listama ostvare pravo na budžet treba da dođu radi upisa 6.7.2023. godine.

Nakon isteka roka za ovaj dodatni upis u 12 časova 6.7.2023. godine, opet se vrši pomeranje lista (jer se potencijalno neki kandidati koji su naknadno ostvarili pravo na upis na budžet nisu pojavili na upisu). Zato oni koji do sada nisu upali na budžet ponovo treba da provere rang liste u poslepodnevnim časovima 6.7.2023.

7.7.2023. se vrši upis kandidata koji su nakon svih pomeranja ostvarili pravo na upis na samofinansiranje, a i onih koji su ipak ostvarili pravo na upis na budžet (posle drugog pomeranja listi).

Ukoliko i nakon svih pomeranja na listama ostane neki kandidat sa oznakom van kvote postoji još jedna opcija za njihov upis na naš fakultet, ali o tome ću ukoliko se pojavi realna potreba napisati posebno obaveštenje.

Ako vam je nešto nejasno ili vam trebaju dodatne informacije pišite na e-mail adresu: rackovic@dmi.uns.ac.rs.

Miloš Racković