Obaveštenje o mogućnosti priznavanja prijemnog ispita

Kandidati koji su na nekom fakultetu u junskom prijemnom roku 2023. godine polagali prijemni ispit iz oblasti matematike i na njemu ostvarili najmanje 14 poena, a nisu se kvalifikovali za upis na smeru na kom su konkurisali, mogu da traže priznavanje svog prijemnog ispita radi upisa na neki od studijskih programa Departmana za matematiku i informatiku na PMF-u iz Novog Sada.

Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove treba da na šalteru Studentske službe PMF-a, u periodu od 03.07 do 07.07.2023. godine, u terminu od 10:00 do 12:00 časova predaju sledeća dokumenta:

1. molbu za priznavanje prijemnog ispita (obavezno navesti kontakt telefon i e-mail adresu)

2 potvrdu sa fakulteta o položenom prijemnom ispitu sa navedenim brojem ostvarenih bodova

3 dokaz o uplati 3.000.00 din. za priznavanje prijemnog ispita na ŽR PMF: 840-1711666-19 i sa svrhom uplate: Materijalni troškovi prijave na konkurs i Pozivom na broj: 97 46052850

Sa tom uplatnicom u Skriptarnici Fakulteta dobija se komplet za upis: indeks i obrasci koji se popunjavaju.

Uz napred navedeno kandidat na šalteru Studentske službe treba da preda i:

1 svedočanstva za sve razrede prethodno završene srednje škole

2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

3. kopiju lične karte ili očitane podatke sa čipovane lične karte (original na uvid)

4 potvrda o nostrifikaciji diplome ili svedočanstva ukoliko je prethodni stepen školovanja završen u inostranstvu.