O ponovnom slušanju nastave na nepoloženim predmetima iz prošle školske godine

Svi studenti (koji su u statusu obnove i oni koji imaju nepoložene predmete iz ranijih godina studiranja) nisu u obavezi da pohađaju nastavu iz predmeta u školskoj godini 2021/2022. (predmet koji je student ranije odslušao i ima potpis od predmetnog profesora), ali predmeti moraju da budu upisani. Studentima se priznaju sve predispitne obaveze koje su ranije odradili. Student, koji želi, može ponovo da pohađa nastavu iz predmeta i tada je u obavezi da se obrati predmetnom nastavniku kako bi bio raspoređen u odgovarajuću grupu. Takođe i ostali studenti se moraju javiti predmetnom profesoru kako bi bili evidentirani zbog dobijanja elektronskog potpisa na kraju zimskog, odnosno letnjeg semestra.

Cena espb za odslušane, a nepoložene predmete će i ove školske godine ostati 500 dinara.

Softverski praktikum 2

Studenti zainteresovani za ovaj kurs se mogu priključiti na Moodle-u na zajednički kurs za ovaj predmet. Zbog specifičnosti organizacije predmeta, na ovoj zajedničkom kursu se vrši raspodela po podkursevima. Brojevi mesta su ograničeni.

Zajednički kurs je otvoren za ulaz, sa ulaznicom „praktikum“, a od 22.2. će biti otvorene prijave za konkretne predmete. Raspoređivanje se vrši po redosledu prijava, jednom kad je neki od podkurseva popunjen, nije moguće dalje dodavanje na taj.

Molimo studente da prate dalje informacije u okviru Moodle kursa:

https://moodle.pmf.uns.ac.rs/course/view.php?id=726