Dodatne informacije o izvođenju nastave

U okviru školske 2020/21 godine će se nastava izvoditi u kombinovanom ili isklučivo online metodu za studente informatičkih smerova.

Spiskovi po predmetima sa informacijama kako se priključiti na njih

Ispod se nalaze prezentacije za neke od predmeta, mahom sa prve godine studija sa više informacija o samim predmetima. Naročito za studente prve godine preporučujemo da pogledaju i stranicu sa informacijama sa prijema studenata 2020.

b7c24f72c6
ThumbNameSize
ThumbRazvoj-zasnovan-na-komponentama.pptx

Download | Copy Link
44.99 KB
ThumbRazvoj-poslovnih-sistema.pptx

Download | Copy Link
44.88 KB
ThumbRacunarstvo-visokih-performansi.pptx

Download | Copy Link
44.91 KB
ThumbAnaliza-za-informaticare.ppsx

Download | Copy Link
92.7 KB
ThumbVestacka1.pptx

Download | Copy Link
66.53 KB
ThumbSeminarski-rad-A-Skript-jezici.pptx

Download | Copy Link
50.67 KB
ThumbDiskretne-strukture-1.pdf

Open | Download | Copy Link
43.99 KB
ThumbBazePodataka1.pptx

Download | Copy Link
48.1 KB
Thumbsp1-Multimedija.ppt

Download | Copy Link
202 KB
Thumbsp-stono-2020.pdf

Open | Download | Copy Link
81.87 KB
ThumbAnaliticka-geometrija.ppt

Download | Copy Link
282.5 KB

11