Dodatne informacije o izvođenju nastave

U okviru školske 2020/21 godine će se nastava izvoditi u kombinovanom ili isklučivo online metodu za studente informatičkih smerova.

Spiskovi po predmetima sa informacijama kako se priključiti na njih

Ispod se nalaze prezentacije za neke od predmeta, mahom sa prve godine studija sa više informacija o samim predmetima. Naročito za studente prve godine preporučujemo da pogledaju i stranicu sa informacijama sa prijema studenata 2020.

31e66313e7
ThumbNameSize
ThumbRacunarstvo-visokih-performansi.pptx

Download | Copy Link |
44.91 KB
ThumbRazvoj-poslovnih-sistema.pptx

Download | Copy Link |
44.88 KB
ThumbRazvoj-zasnovan-na-komponentama.pptx

Download | Copy Link |
44.99 KB
ThumbAnaliza-za-informaticare.ppsx

Download | Copy Link |
92.7 KB
Thumbsp-stono-2020.pdf

Open | Download | Copy Link |
81.87 KB
Thumbsp1-Multimedija.ppt

Download | Copy Link |
202 KB
ThumbBazePodataka1.pptx

Download | Copy Link |
48.1 KB
ThumbDiskretne-strukture-1.pdf

Open | Download | Copy Link |
43.99 KB
ThumbSeminarski-rad-A-Skript-jezici.pptx

Download | Copy Link |
50.67 KB
ThumbVestacka1.pptx

Download | Copy Link |
66.53 KB
ThumbAnaliticka-geometrija.ppt

Download | Copy Link |
282.5 KB

11